• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

 • Möt Lena som delar med sig av sina erfarenheter av att byta både arbetsgivare och sektor. Läs mer

 • Statistiken hjälper dig bl a att få koll inför lönesamtalet/i samtalet om lönen för en ny tjänst. Läs mer

 • Möt några av våra medlemmar, Jane och Amir, som engagerar sig fackligt. Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 

Följ oss på Facebook   

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Aktuellt

 • Ge fler möjlighet att få råd med tandvård

  Tjänstetandläkarna har besvarat remissen DS 2015:59 Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa. I yttrandet lämnas synpunkter på den del av förslaget som berör en höjning av åldersgränsen för den fria barn- och ungdomstandvården. Erfarenheten inom föreningen är att oron för efterföljande behandlingskostnader är det tyngsta skälet till att patienter avstår från att besöka tandvården. Detta gäller dock inte bara patienter inom ett visst åldersspann. För att ge fler möjlighet till tandvård som man anser sig ha råd med föredrar vi att en patientavgift likt den inom hälso- och sjukvården tas u... Läs mer

 • Utred även vårdgivarens ansvar vid felrapporteringar

  Försäkringskassans utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet granskas kontinuerligt av myndigheten genom att bland annat genomföra efterhandskontroller av de ansökningar om ersättning som skickas in av ansvarig behandlare. Försäkringskassan undersöker nu om det är möjligt att använda det kontrollsystem som idag beskriver olika vårdgivarprofiler för att även kunna kartlägga profiler bland behandlare. Förhoppningen är att kunna se olika mönster i felrapporteringarna och hitta fler av dem som systematiskt ansöker om ersättning på felaktiga grunder. Tjänstetandläkarna har vid ett... Läs mer

 • Ledare - Dags för löneöversyn

  Att bevaka medlemmarnas ekonomiska villkor och att arbeta med löneöversyn är ett självklart och naturligt intresse för varje facklig organisation. I fokus för löneöversynerna ligger verksamheten och dess utmaningar och vårt arbete ligger därför i huvudsak lokalt. Resultatet av det arbete som lokalavdelningarna hittills uppnått har gett en god grund för fortsatt arbete. Våra löner skall vara individuella och differentierade. Det är den grundprincip som vi inom folktandvården haft i trettio år nu och ännu längre hos andra arbetsgivare.  Vi har alltså samma princip för lönesättning som i stort... Läs mer

 • Utökade ersättningsmöjligheter för benargumentation önskvärt

  Tjänstetandläkarna har fått information om de kommande områden som planeras att ses över inom regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Det var under ett dialogmöte där TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) var sammankallade part som myndigheten informerade om de kommande ändringarna. Bland annat aviserades benargumentation som nästa delområde att ses över. Det är idag en specialiståtgärd och Tjänstetandläkarnas vice ordförande John Bratel som deltog i mötet framförde att det vore önskvärt att åtgärden även är ersättningsberättigad inom allmäntandvården. ”Vi ser flera fördelar me... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Medlemskapet

Varför a-kassa?

Se filmen om varför det är bra att vara med i a-kassan

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 640 000 medlemmar. Som akademiker är AEA a-kassan för dig.