• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Aktuellt

 • Ledare - Chefer i tandvården bör vara tandläkare

  NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande text om var vi befinner oss i olika frågor, hur vi kommit dit och både målen och riktningen för vår planerade framtid.  TJÄNSTETANDLÄKARNA HAR HAFT sitt föreningsmöte den sista november och Tandläkarförbundet den 7 december. Historiska skäl ligger bakom den omständighet som gör att vi möts två gånger inom loppet av en vecka. Det finns en föreställning om att Tjänstetandläkarna och... Läs mer

 • Extra pension – ett sätt att behålla äldre tandläkare

  Sedan flera år tillbaka har vi i Sverige en rörlig pensionsålder. Den dagen alla skulle bli pensionärer vid fyllda 65 år är ett minne blott. Trots det är det många lagar och avtal som fortfarande utgår från en fast pensionsålder vid 65 år. Det här har fått Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Sörmland och Folktandvården Sörmlands ledning att tänka till lite extra. Som på så många andra platser runt om i landet är tandläkare en ständigt efterfrågad yrkesgrupp och äldre tandläkare som kan fås att stanna och arbeta lite längre är till stor nytta för verksamheten.­ - De äldres erfarenhet och... Läs mer

 • Tillfälligt avbrott i medlemskapet kan ställa till det

  Till Tjänstetandläkarnas medlemsregister kommer då och då samtal från medlemmar som tillfälligtvis vill lämna sitt medlemskap. Tyvärr är många inte medvetna om att det kan få oanade och oönskade konsekvenser om ett problem uppstår under tiden man inte är medlem. ANLEDNINGEN TILL ATT TILLFÄLLIGTVIS vilja göra ett avbrott i medlemskapet kan naturligtvis se olika ut men en vanlig orsak är föräldraledighet med därtill minskad inkomst. Ett annat skäl kan vara att man ska påbörja en ST­utbildning och då fått en lägre lön under utbildningstiden. Från Tjänstetandläkarnas sida finns det flera skäl... Läs mer

 • Därför är medlemsavgiften lika för alla

  I SAMBAND MED DISKUSSION om medlemskapet tillfälligtvis ska sättas på paus kommer också ofta frågan om det finns någon möjlighet till nedsatt avgift när man tillfälligtvis har en lägre inkomst t ex vid längre tids sjukdom eller föräldraledighet. Här berättar vår ordförande Chaim Zlotnik om varför alla medlemmar betalar samma avgift.  – Inom Tjänstetandläkarna utgår vi ifrån att alla våra medlemmar som har en anställning har samma potentiella behov av stöd. Tjänstetandläkarnas verksamhet är uppbyggd för att kunna hantera alla möjliga situationer som kan uppstå och det stödet omfattar alla so... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Din kollektivavtalade försäkring

Verktyg för god arbetsmiljö

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.