• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Aktuellt

 • Ny webbplats för nyanlända tandläkare

  Kommer du i kontakt med en nyanländ tandläkare som vill börja jobba som tandläkare i Sverige? Nu finns en webbplats med information och stöd för både arbetsgivare och handledare i kommuner och landsting samt nyanlända med relevant utbildning inom bl a vårdsektorn: www.vagentilljobben.se   Webbplatsen är framtagen av SKL tillsammans med flera fackliga organisationer. Tipsa gärna om webbplatsen till de som kan behöva den! Läs mer

 • Ledare - Arbetsmiljö på agendan

  HUR SVÅRT KAN DET egentligen vara? Det handlar bara om balans och relation, eller uttryckt med andra ord, om smidig och effektiv interaktion mellan utrymmet där vi arbetar, våra arbetsredskap och människorna vi jobbar tillsammans med. Allt detta inom ramen för ett tydligt ledarskap och en inkluderande och humanistisk kultur på arbetsplatsen. Synen på hur vi ska nå dit må vara olika för arbetsgivare och arbetstagare, men även sett ur olika perspektiv kan vi vara överens om att en god arbetsmiljö är något som vi alla tjänar på. På arbetstagarsidan är vi nu många som kräver en förbättrad... Läs mer

 • Bemanningssituationen i Jämtland-Härjedalen

  Likt många andra delar av Sverige är tandläkare ett bristyrke i Jämtland. Bemanningssituationen är problematisk ur flera perspektiv, personalen pressas att jobba hårdare och det är svårt att hinna med det dagliga arbetet. Trots det vittnar våra fackliga ombud om den positiva anda, goda gemenskap och viljan att ställa upp för varandra som finns hos personalen. Något som många gånger kan vara avgörande för trivseln på arbetsplatsen.     BEMANNINGSSITUATIONEN INOM FOLKTANDVÅRDEN I Region Jämtland Härjedalen är inte unik. Generellt sett råder det brist på tandläkare i hela landet, med undantag... Läs mer

 • Boka in den nationella forskningskonferensen

  Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen är en mötesplats för den odontologiska forskningen och de kliniska verksamheterna i tandvården. Svenska Tandläkare-Sällskapet lyfter frågan om hur vi bäst tar till vara på Sveriges unika möjligheter för god oral hälsa. För att göra det behöver tandvårdspersonal på klinikerna, vårdgivare inom både privat och offentlig verksamhet, akademi och näringsliv samverka. Boka in dagarna redan nu, och håll utkik efter inbjudan från Tandläkarförbu... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Din kollektivavtalade försäkring

Verktyg för god arbetsmiljö

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Delta i utlottningen av vinterveckorna på Gran Canaria

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.