• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Aktuellt

 • Det måste få kosta också

  VI KAN KONSTATERA att tandvården har stora utmaningar med personalförsörjningen. Därom är de flesta överens. När det kommer till åtgärder råder det stora skillnader. Medan några satsar på rekrytering från utlandet, erbjuder andra kreativa anställningsvillkor. Vissa verkar ge upp och lägger ner kliniker på svårbemannade orter för att upprätthålla verksamhet i andra områden. Gemensamt för det vi ser är att åtgärderna ofta är av ad hoc karaktär vilket ibland kan vara nödvändigt. Det kan vara lättare att hantera komplexa system genom att se till de mindre beståndsdelarna och lösa dem bit för bi... Läs mer

 • Kontrakt & klausuler

  På Tjänstetandläkarnas kansli hör alltfler medlemmar av sig rörande olika former av avtal de erbjudits av arbetsgivaren.  Överenskommelserna i avtalen kan variera men det gemensamma med dem är att jag som anställd inte bara kan lämna arbetsgivaren när och hur jag vill. Jag har helt enkelt förpliktigat mig för något som påverkar den möjligheten. Det kan vara både inför ett eventuellt avtalsskrivande en medlem hör av sig för att diskutera villkoren eller så kan det vara efter att avtalet har skrivits på och vederbörande undrar vad man egentligen gått med på.  Det sistnämnda kan ju innebära en... Läs mer

 • Oroväckande kraftlöshet i marknadskrafterna

  SOM FACKLIG ORGANISATION är frågan om lön en av våra mest självklara och prioriterade områden som vi kontinuerligt arbetar med. Därför samlas företrädare från landets lokalavdelningar regelbundet för att utbilda och förbereda sig för lokala löneöversyner. För några veckor sedan genomförde vi en sådan konferens där vi hade tillfälle att dryfta frågor om bemanning och lönelägen i nutid men även strategier för framtiden. Ifrån strängt taget hela landet rapporteras om oroande svårigheter att rekrytera och behålla såväl tandläkare som andra personalgrupper inom välfärdssektorn. Personalomsättnin... Läs mer

 • Chefer i tandvården bör vara tandläkare

  NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande text om var vi befinner oss i olika frågor, hur vi kommit dit och både målen och riktningen för vår planerade framtid.  TJÄNSTETANDLÄKARNA HAR HAFT sitt föreningsmöte den sista november och Tandläkarförbundet den 7 december. Historiska skäl ligger bakom den omständighet som gör att vi möts två gånger inom loppet av en vecka. Det finns en föreställning om att Tjänstetandläkarna och... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Din kollektivavtalade försäkring

Verktyg för god arbetsmiljö

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.