Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 

Följ oss på Facebook   

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Se filmen om varför det är bra att vara med i a-kassan

Aktuellt

 • Ledare - Medlem? Såklart!

  Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om. Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjälpa patienter är både viktigt och tillfredsställande. Detta ger mening och anledning att gå till arbetet. Men låt oss vara ärliga mot oss själva. Även om arbetet är stimulerande och kul, så är ändå huvudskälet till att vi går dit att vi får lön efteråt. Vore det inte så, skulle vi säkert erbjuda vår kompetens på andra villkor. Nu är det ju så, att även våra arbetsgivare bedriver... Läs mer

 • Nya färdigheter hos lokalombuden efter facklig grundkurs

  Fr. v.: Olivia Dahl, TT Jönköping, Anita Mortensson, TT Östergötland, Waleed Khalil, TT Östergötland, Mats Olson, TT:s kansli, Håkan Dimenäs, TT VG öst, Andreas Nordqvist, TT Värmland, Bita Najafi, TT Jönköping, Susanna Magnusson, TT:s kansli, Erik Nordin, TT Jönköping, Julia Hjortsfeldt, TT Värmland, Jörgen Gustafsson, TT Kronoberg, Dritan Kantozi, TT Värmland och Erik Frilund, TT Jönköping. Saknas på bilden gör Sandip Vekariya, TT Jönköping.   En av de allra viktigaste delarna i Tjänstetandläkarnas verksamhet är våra lokalavdelningar och det arbete de förtroendevalda bedriver där. Det är... Läs mer

 • Omförhandlat kollektivavtal

  Under våren har anställningsvillkoren AB 17 (Allmänna bestämmelser), för anställda inom landsting, regioner och landstingsägda bolag ändrats. Dessa förändringars mål är bland annat att sänka ohälsotalen och skapa friskare arbetsplatser. UTTAG AV SEMESTER OCH ÖVERTID De förändringar som gjorts gör att arbetsgivaren måste organisera sin verksamhet så att anställda kan ta ut den semester som de har och att sparade övertidstimmar inte får överstiga 200 timmar. Från i år får antal sparade semesterdagar inte överstiga 30 dagar mot tidigare 40 dagar. De som idag har 40 sparade dagar ska ges... Läs mer

 • Ny lag om meddelarskydd

  Mycket i det som varit typiskt offentligt finansierad verksamhet har under de senaste åren övergått till att drivas av privata företag. I samband med det har också diskussionen uppstått om hur meddelarfriheten som finns för dem som är offentligt anställda ska bli för dem som är privatanställda i vissa verksamheter som helt eller delvis är skattefinansierad. Enligt Sveriges grundlag, regeringsformen, har alla i Sverige yttrandefrihet. Det definieras som friheten att i tal, skrift, bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Tryckfriheten innebär e... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Din kollektivavtalade försäkring

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 640 000 medlemmar. Som akademiker är AEA a-kassan för dig.