• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 


Följ oss på Facebook

och LinkedIn

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Nyheter

Aktuellt

 • Ta vara på patientperspektivet när tandvårdsstödet utreds igen

  En ny utredning av tandvårdssystemet har inletts då regeringen konstaterar att besöksfrekvensen hos tandvården är lägre inom vissa grupper i samhället. Främst är det inom den socioekonomiskt svaga kategorin som tandvårdsbesöken uteblir och orsaken pekar till stor del på den privata kostnaden för tandvård, något som också Tjänstetandläkarna har pekat på länge. Nu ska tesen prövas och förslag för en mer jämlik tandvård arbetas fram. DEN 8 MARS 2018 FICK Veronica Palm (S) regeringens uppdrag att leda utredningen Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa (S 2018:02). Hon ska utreda och lämna... Läs mer

 • Ändring i avtalet vid indragen sjukpenning

  FÖR DEN SOM ÄR ANSTÄLLD inom folktandvården har det funnits en regel i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser som innebar att i det fall Försäkringskassan dragit in sjukpenningen med hänvisning till att de bedömt att arbetstagaren kan försörja sig själv genom sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden så skulle arbetsgivaren betala ut sjuklön. Sjuklönen utbetalades under högst 180 kalenderdagar. Arbetsgivaren skulle under den här tiden göra en bedömning av arbetstagarens förutsättningar att återgå i sitt vanliga arbete. För att få den här ersättningen var den anställde sjä... Läs mer

 • Ledare - Sakta i backarna!

  FOLKTANDVÅRDEN FYLLER 80 ÅR. Ett faktum som ger utrymme för reflexion vilket också landets tandvårdschefer gjort i en debattartikel. Där ges svensk tandvård det beröm som den så väl förtjänat. En samhällssatsning som givit goda resultat och som man gärna önskar bevara till framtiden. Samtidigt förklaras terrängen med stora framtidsutmaningar i form av ökad befolkningsmängd med högre andel barn och äldre med fler egna tänder att ta hand om. Kartan beskriver även en ojämn bemanningssituation. De förväntade problemen kretsar kring en ökad befolkningsmängd med större andel barn och gamla... Läs mer

 • Psykisk ohälsa bland chefer ökar

  Saco har publicerat en ny rapport som visar att chefer oftast är ensamma i sin yrkesroll och har en mycket hög arbetsbelastning. Den psykiska ohälsan ökar och värst drabbade är kvinnliga akademiker inom offentlig sektor. I rapporten framhålls chefernas särskilt utsatta situation med hänvisning till det gränslösa arbetet. Arbetssättet gör det svårt att skilja på vad som är arbetstid och ledighet, vilket är en av orsakerna till att utrymmet för återhämtning inte räcker till. Återhämtning är en av de avgörande friskfaktorerna för ett hållbart arbetsliv. Om chefen drabbas av ohälsa på grund av... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Verktyg för god arbetsmiljö

Medlemserbjudande

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är a-kassan för dig som är akademiker. Vi rekommenderar alla medlemmar att ansluta sig till a-kassan då det inte ingår i medlemskapet och är en förutsättning för att ta del av vår inkomstförsäkring.