Lönestatistik

Lönestatistik är ett viktigt hjälpmedel vid lönesamtalet eller vid diskussionen om lönesättningen när du söker en ny tjänst. Vi har samlat in underlag som kan vara till hjälp för dig i dessa situationer. 

Varje år sammanställer vi lönestatistiken utifrån det aktuella löneläget i oktober samma år. Statistiken är baserad på uppgifter om individuella löner som rapporterats in från våra lokalavdelningar och från uppgifter som föreningens medlemmar själva rapporterat in via vår löneenkät och inkluderar diverse tillägg.

Lönestatstiken är en vägledning till hur din lön ska se ut. Lönenivåerna påverkas ständigt av vakanser, nyrekryteringar, rekryteringstillägg, glesortstillägg, resetillägg etc. För att få aktuell lönestatistik som är kompletterad med lokala faktorer inom ditt verksamhetsområde kan du som är medlem kontakta din lokalavdelning. Med tanke på hur arbetsmarknaden hela tiden ändras skapas det nya förutsättningar för löneutveckling. Genom att använda statstiken får du en överblick av löneläget och tillsammans med information från våra lokala förtroendemän kan du uppdatera dig om det aktuella löneläget inom respektive område.

Statistiken presenteras i decembernumret av vår medlemsskrift TTkanalen

 

För mer information kontakta:

 

 

 

 

 

Mats Olson, ombudsman,
Tel: 08-54 51 59 83