Medlemmar berättar

Möt några av våra medlemmar. Några är fackligt aktiva och de berättar om sina uppdrag och vad som engagerar dem. Andra är ”vanliga” medlemmar som på något sätt kommit i kontakt med Tjänstetandläkarna. Läs deras berättelser här nedan.

Andrea Gerner – Lyssnar på både kollegor och arbetsgivare

Andrea är allmäntandläkare i Malmö, ordförande för lokalavdelningen i Skåne och invald ledamot i föreningens centrala styrelse. Hon delar bland annat med sig av sina tankar kring nyttan med att ha samarbetsvilliga kollegor och goda relationer som kan driva det gemensamma fackliga arbetet framåt. När Andreas arbetsgivare Ftv Skåne bolagiserades vid årsskiftet 2014/15 fick TT-Skåne vara delaktig i processen, något som hon också berättar lite om.
Läs mer

Lena Danielsson-EdquistLena Danielson-Edquist – den hängivna ”folktandvårdaren” som blev privatanställd

Lena är en av de medlemmar som började sin karriär inom folktandvården. Hon beskriver sig själv som hängiven folktandvårdare och har alltid trivts bra på sina arbetsplatser inom den offentliga tandvården. Men så kom Lena till en punkt då hon sökte efter förändring och i samband med det blev hon erbjuden en tjänst på en privatklinik. Läs om Lenas erfarenheter kring bytet av både arbetsgivare och sektor.
Läs mer 

ElenaElena Borsci – nybakad tandläkare

Det var på grund av kärleken som Elena först kom till Sverige. Hon bestämde sig för att stanna här och genomgick den ettåriga kompletteringsutbildningen för tandläkare från land utanför EU. Elena berättar om hur det var att gå igenom utbildningen och om hur studierna skilde sig från hennes grundutbildning i Moldavien. När det sedan var dags att söka jobb hade Elena kontakt med Tjänstetandläkarna för att diskutera arbetsvillkoren i hennes nya anställning.
Läs mer

JaneJane Stenberg Bonnevier – värnar om tandläkarnas arbetsmiljö

I juni 2010 blev Jane färdig tandläkare och ett halvår efter det tackade hon ja till sekreterarposten inom TT-Norrbottens lokalavdelningsstyrelse. När hon blev tillfrågad kändes det naturligt att engagera sig för Jane, som anser att det är viktigt att tandläkarna har bra villkor och framförallt en väl fungerande arbetsmiljö för att orka arbeta hela yrkeslivet.
Läs mer

AureliaAurelia Emilton –allergierna satte stopp för framtiden som tandläkare

Att få besked om att inte kunna arbeta med sitt yrke pga hälsoskäl kan vara svårt. Aurelia är en av de tandläkare som drabbats av allergier i samband med tjänsten, en arbetsskada som innebar att hon var tvungen att fundera över en ny framtid. Efter tolv år i yrket fick hon ställa sig frågan om vad hon skulle göra istället och hur hon skulle ta sig dit. Under den här perioden hade Aurelia kontinuerlig kontakt med Tjänstetandläkarna och hon fick stöd för att komma tillrätta i sin nya situation.
Läs mer

GunillaGunilla Carlsson – styrelseledamoten som bevakar specialisttandläkarnas frågor

Som specialist har Gunilla ett särskilt uppdrag i att bevaka specialisttandläkarnas frågor för föreningen. Själv arbetar hon inom ortodontins område och att följa barnens och tonåringarnas utveckling i takt med ortodontibehandlingarna ligger henne extra varmt om hjärtat. Något annat som engagerar Gunillas engagemang är de samhällsförändringar som sker och som berör de anställda tandläkarna. Hon pekar på att demokrati inte är något som man får gratis.
Läs mer

BirgittaBrigitta Jälevik – facklig veteran

Birgitta har många järn i elden, hon engagerar sig i de ST-tandläkare som hon handleder, är själv kliniskt verksam som specialist inom pedodonti, forskar och håller föreläsningar. Dessutom har hon en lång föreningshistorik inom Tjänstetandläkarna och den fackliga karriären toppades med ett styrelseuppdrag inom den centrala styrelsen. Hur lyckas hon hålla engagemanget brinnande?
Läs mer

ÅsaÅsa Hasselblad Larsson – ställer upp för sin egen och för sina kollegors skull

En fjärdedel av sin arbetstid lägger Åsa på sitt fackliga uppdrag. Hon är ordförande i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Skåne och arbetar med samverkansfrågor, en del medlemsärenden och löneförhandlingar. Åsas utgångspunkt när hon började sin fackliga bana var att om man vill ändra på något gäller det att bidra med något själv. Hon säger att den uppskattning som medlemmarna visar ger henne motivation att driva ärenden vidare.
                                        Läs mer

Vill du engagera dig?

Det finns goda möjligheter för dig som är intresserad att vara vara med och påverka din arbetssituation genom att vara fackligt aktiv lokalt.

 

För mer information, kontakta din lokala fackliga företrädare

För mer information kontakta:

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82