• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

 • Möt Lena som delar med sig av sina erfarenheter av att byta både arbetsgivare och sektor. Läs mer

 • Statistiken hjälper dig bl a att få koll inför lönesamtalet/i samtalet om lönen för en ny tjänst. Läs mer

 • Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 

Följ oss på Facebook   

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Se filmen om varför det är bra att vara med i a-kassan

Aktuellt

 • Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli

  Från och med den 1 juli 2017 blir det förändringar i inkomstförsäkringen: Studier blir överhoppningsbar tid, Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år. Studier blir överhoppningsbar tid: Idag är endast sjukdom och föräldraledighet överhoppningsbar tid i inkomstförsäkringen. Från och med den 1 juli 2017 blir även studier överhoppningsbara. Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa. Studier som överhoppas hos Akademikernas a-kassa:   Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år... Läs mer

 • Psykisk ohälsa bland akademiker

  Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år och allra mest har den ökat bland landets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. – Det är allvarligt. Vi kan inte acceptera att engagerade och drivna människor går sönder på jobbet, säger Sacos ordförande Göran Arrius. Att den psykiska ohälsan har ökat kraftigt är känt sedan tidigare. Men fram tills nu har det varit höljt i dunkel hur den drabbar landets högutbildade. Saco har därför begärt ut och specialgranskat statistik från Försäkringskassan över sjukskrivningarna i Sverige. Siffrorna har sedan brutits ned på utbildningsnivå och... Läs mer

 • Chefer och skyddsombud utbildas tillsammans via Suntarbetsliv

  Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljöarbete i vardagen. Det är exempel på effekter av arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektorn från Suntarbetsliv. Utbildningen är en del i parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Sedan lanseringen 2016 har allt fler kommuner och landsting börjat genomföra utbildningen hos sig. Dialog om egna arbetsmiljön De som framför allt kallas till utbildningen är cheferna, som uppmanas att ta med sina skyddsombud. Tillsammans pratar man kring verkliga situationer... Läs mer

 • Ledare - Kommunikation kan vara svårt

  VI KOMMUNICERAR I TAL och kroppsspråk med vår omgivning utifrån de roller vi har och under påverkan av många olika faktorer. Ofta upplever vi det som enkelt. Det kan vara i situationer där vi är proffs och kommunicerar med kollegor, medarbetare och patienter. Där har vi utvecklat tekniker och strategier för att utväxla information som i och för sig kan röra komplicerade och komplexa förhållanden men ändå i stort sett är problemfritt att kommunicera. I andra sammanhang kan kommunikationen vara knepigare. Det finns arbetsrelaterade situationer som är tänkta att hanteras som samtal. Det kan... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Medlemskapet

Verktyg för god arbetsmiljö

Din kollektivavtalade försäkring

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 640 000 medlemmar. Som akademiker är AEA a-kassan för dig.