• Tjänstetandläkarna samlar Sveriges anställda tandläkare.  Läs mer

 • Möt Lena som delar med sig av sina erfarenheter av att byta både arbetsgivare och sektor. Läs mer

 • Statistiken hjälper dig bl a att få koll inför lönesamtalet/i samtalet om lönen för en ny tjänst. Läs mer

 • Läs mer om våra medlemsförmåner här.

Välkommen till Tjänstetandläkarna!

Vi är en förening för alla anställda tandläkare, oavsett om man är verksam inom offentlig eller enskild sektor. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen. Tillsammans bildar vi en stark röst för bättre villkor. Läs mer 

Följ oss på Facebook   

Adress- och fakturafrågor

08-54 51 59 88

 
Övriga frågor

08-54 51 59 80

Varför a-kassa?

Se filmen om varför det är bra att vara med i a-kassan

Aktuellt

 • Vasst och Säkert  - jobba proffsigt med vassa instrument

  Vasst och Säkert är ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som ger kunskap och stöd i hur man jobbar proffsigt med vassa instrument. Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Ett stick kan räcka för att bli blodsmittad med t ex hepatit B, C eller Hiv. Skadorna leder till kostnader för arbetsgivaren och innebär också oro för de drabbade. För att skadorna ska minska, krävs insatser på olika nivåer inom vården. Som anställd kan du oftast inte veta om en patient bär på någon farlig smitta. Därför gäller det att ha ett säkert sätt att arbeta med sprutor och... Läs mer

 • Ny lag om meddelarskydd

  Mellan de centrala parterna har det nu slutits ett nytt centralt samverkansavtal. Det är vårt nuvarande samverkansavtal FAS-05 (Förnyelse-arbetsmiljö-samverkan) som trädde i kraft den 1 april 2005 som den 1 november 2017 ersätts med ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö”. I detta avtal vill man tydliggöra kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Även strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Avtalet gäller inom den landstings- och kommunala sektorn. Här hittar ... Läs mer

 • Ledare - Medlem? Såklart!

  Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om. Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjälpa patienter är både viktigt och tillfredsställande. Detta ger mening och anledning att gå till arbetet. Men låt oss vara ärliga mot oss själva. Även om arbetet är stimulerande och kul, så är ändå huvudskälet till att vi går dit att vi får lön efteråt. Vore det inte så, skulle vi säkert erbjuda vår kompetens på andra villkor. Nu är det ju så, att även våra arbetsgivare bedriver... Läs mer

 • Nya färdigheter hos lokalombuden efter facklig grundkurs

  En av de allra viktigaste delarna i Tjänstetandläkarnas verksamhet är våra lokalavdelningar och det arbete de förtroendevalda bedriver där. Det är ett omfattande arbete som spänner över många viktiga områden såsom till exempel lön, arbetsmiljö, ledarskap och kompetensutveckling. En annan viktig del är att hjälpa enskilda medlemmar som av olika anledningar har hamnat i besvärliga situationer. Som ny förtroendevald är det ofta en delvis ny värld som öppnar sig med många nya begrepp. Helt plötsligt pratas det om samverkansmöten, MBL-förhandlingar, skyddsronder, rehabiliteringsplaner och... Läs mer

Fler nyheter

Inloggning medlemmar

Bli medlem

Delta i utlottningen av vinterveckorna på Gran Canaria

Verktyg för god arbetsmiljö

Din kollektivavtalade försäkring

Teckna förmånliga medlemsförsäkringar hos Folksam

Samarbetspartners

 • Saco

   
  Saco, Sveriges akademikers central- organisation, samlar 630 000 akademiker i 23 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

 • Sveriges Tandläkarförbund

   
  Som medlem i Tjänstetandläkarna är du också medlem i Sveriges Tandläkarförbund. Förbundet samlar Sveriges tandläkare och arbetar med proffessionsfrågor, utbildning, forskning och patientsäkerhet samt driver opinion för en god allmän tandhälsa.

 • Akademiker alliansen

   
  AkademikerAlliansen samverkar mellan 16 Saco-förbund där de gemensamma intressena drivs i förhandlingar med de centrala arbetsgivarorganisationerna i den kommunala/ landstingskommunala sektorn.

   

 • Aea

   
  Försäkra din lön! Akademikernas a-kassa (AEA) är Sveriges största a-kassa med cirka 640 000 medlemmar. Som akademiker är AEA a-kassan för dig.