Aktuellt

Så kan vi hjälpa dig till en bättre arbetssituation

Hur gör man om man vill rapportera något som inte fungerar eller vill förändra något i sin vardag på jobbet? Och hur kan man få hjälp med det av sitt fackförbund? Det, samt hjälp med löneutveckling, möjlighe... Läs mer

Ledare - Organisationer i samtakt

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande te... Läs mer

Ny webbplats för nyanlända tandläkare

Kommer du i kontakt med en nyanländ tandläkare som vill börja jobba som tandläkare i Sverige? Nu finns en webbplats med information och stöd för både arbetsgivare och handledare i kommuner och landsting samt... Läs mer

Ledare - Arbetsmiljö på agendan

HUR SVÅRT KAN DET egentligen vara? Det handlar bara om balans och relation, eller uttryckt med andra ord, om smidig och effektiv interaktion mellan utrymmet där vi arbetar, våra arbetsredskap och människorna... Läs mer

Bemanningssituationen i Jämtland-Härjedalen

Likt många andra delar av Sverige är tandläkare ett bristyrke i Jämtland. Bemanningssituationen är problematisk ur flera perspektiv, personalen pressas att jobba hårdare och det är svårt att hinna med det... Läs mer

Boka in den nationella forskningskonferensen

Svenska Tandläkare-Sällskapets odontologiska forskningskonferens, med tema Vetenskap och klinik i samverkan, äger rum den 4-5 april 2019 i Malmö. Konferensen är en mötesplats för den odontologiska forskninge... Läs mer

Betalar du din medlemsavgift via faktura?

Du vet väl om att du har möjlighet att ansluta dig både till e-faktura och autogiro? På det sättet gör du både miljön en tjänst och slipper hålla reda på fakturan inför betalningen. Du ansluter dig enkelt ti... Läs mer

Ta vara på patientperspektivet när tandvårdsstödet utreds igen

En ny utredning av tandvårdssystemet har inletts då regeringen konstaterar att besöksfrekvensen hos tandvården är lägre inom vissa grupper i samhället. Främst är det inom den socioekonomiskt svaga kategorin... Läs mer

Ändring i avtalet vid indragen sjukpenning

FÖR DEN SOM ÄR ANSTÄLLD inom folktandvården har det funnits en regel i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser som innebar att i det fall Försäkringskassan dragit in sjukpenningen med hänvisning till att de... Läs mer

Ledare - Sakta i backarna!

FOLKTANDVÅRDEN FYLLER 80 ÅR. Ett faktum som ger utrymme för reflexion vilket också landets tandvårdschefer gjort i en debattartikel. Där ges svensk tandvård det beröm som den så väl förtjänat. En... Läs mer

Psykisk ohälsa bland chefer ökar

Saco har publicerat en ny rapport som visar att chefer oftast är ensamma i sin yrkesroll och har en mycket hög arbetsbelastning. Den psykiska ohälsan ökar och värst drabbade är kvinnliga akademiker inom... Läs mer

Arbetsmiljö i fokus: goda exempel och frågor som måste lösas

Den fysiska arbetsmiljön kan vara tung. Men det är stressen som är värst. Det var en synpunkt som flera av ombuden på Tjänstetandläkarnas utbildningskonferens lyfte. Samtidigt fanns flera goda exempel på... Läs mer

Säkrare hantering av personuppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss på Tjänstetandläkarna. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi därför förtydligat hur vi hanterar... Läs mer

Ledare - Dags för egenvård

MAN KAN BETRAKTA sin gräsmatta på olika sätt. Ett sätt är att kika över staketet och konstatera att grannens gräsmatta är grönare samtidigt som man snabbt konstaterar att det nog måste bero på att grannens... Läs mer

Facklig träff med tips kring lön lockade många

Vad är egentligen lön och vad kan jag göra för att påverka min ersättning? Det är två klassiska fackliga frågor som många tandläkare ställer både till sig själva och till våra lokala fackliga ombud. Frågan... Läs mer

Betala medlemsavgiften via e-faktura

Du kan förutom att betala medlemsavgiften via faktura eller autogiro nu även välja att betala via e-faktura. Det är både enkelt, säkert och smidigt för dig och samtidigt bra för miljön.  Väljer du e-faktura... Läs mer

En månads uppsägningstid från årsskiftet

Från årsskiftet har du som är medlem en månads uppsägningstid om du av någon anledning skulle vilja avsluta medlemskapet i Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet. De medlemmar som har betalt sin... Läs mer

Välkommet besked av SKL och Pacta om tjänstepensioner

I morse påkallade Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen förhandlingar om de sänkta pensionsförmåner som riskerat att drabba äldre tidigare anställda under 2018. De fackliga... Läs mer

LO-TCO Rättsskydd - året 2017

LO-TCO Rättsskydd är fackets egen juridiska byrå och driver ärenden för fackliga medlemmars räkning när de fått problem som har samband med jobbet. Det kan exempelvis gälla medlemmar som inte beviljats... Läs mer

Ledare - Tandläkare ska ha bra lön

Årets sista nummer av TT-kanalen har precis kommit ut och innehåller årets lönestatistik. Den finns även att ta del av här på hemsidan och det är intressant läsning på många sätt. Att tandläkarna avlönas bra... Läs mer

Från föreningsmötet 2017

Den sista fredagen i november i år hölls Tjänstetandläkarnas årliga föreningsmöte. På mötesagendan fanns bland annat punkter för beslut om föreningens verksamhetsplan och budget. Förslag på att utöka... Läs mer

Tandläkare väljer att sluta i Norrbotten

Det är inte bara pensionsavgångar som gör att det är brist på tandläkare i Norrbotten. Den administrativa stressen är en av orsakerna, enligt Anna Kejonen, ordförande Norrbottens Tjänstetandläkarförening. De... Läs mer

Ny betalningsrutin – från kvartalsfaktura till månadsavi

Av administrativa skäl går vi nu över till att fakturera medlemsavgiften månadsvis istället för per kvartal. Det finns också möjlighet att betala medlemsavgiften månadsvis via autogiro. För att ansluta sig... Läs mer

Vägen till ett bättre arbetsliv

Från vår egen historia vet vi att fackligt arbete är den mest effektiva vägen till ett bättre arbetsliv och minskad fattigdom. Men vi vet också att i många länder tvingas fortfarande människor arbeta under... Läs mer

Nytt samverkansavtal inom kommun och landsting

Den 1 november i år tecknades ett nytt samverkansavtal inom kommun- och landstingssektorn.   Avtalet är ett centralt avtal och uttrycker de centrala parternas syn på samverkan och dess betydelse för en god... Läs mer

Vasst och Säkert  - jobba proffsigt med vassa instrument

Vasst och Säkert är ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som ger kunskap och stöd i hur man jobbar proffsigt med vassa instrument. Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i... Läs mer

Ny lag om meddelarskydd

Mellan de centrala parterna har det nu slutits ett nytt centralt samverkansavtal. Det är vårt nuvarande samverkansavtal FAS-05 (Förnyelse-arbetsmiljö-samverkan) som trädde i kraft den 1 april 2005 som den 1... Läs mer

Ledare - Medlem? Såklart!

Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om. Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjäl... Läs mer

Nya färdigheter hos lokalombuden efter facklig grundkurs

En av de allra viktigaste delarna i Tjänstetandläkarnas verksamhet är våra lokalavdelningar och det arbete de förtroendevalda bedriver där. Det är ett omfattande arbete som spänner över många viktiga områden... Läs mer

Omförhandlat kollektivavtal

Under våren har anställningsvillkoren AB 17 (Allmänna bestämmelser), för anställda inom landsting, regioner och landstingsägda bolag ändrats. Dessa förändringars mål är bland annat att sänka ohälsotalen och... Läs mer

Ny lag om meddelarskydd

Mycket i det som varit typiskt offentligt finansierad verksamhet har under de senaste åren övergått till att drivas av privata företag. I samband med det har också diskussionen uppstått om hur meddelarfrihet... Läs mer

Bra arbetsklimat hos tandläkaren kan ge bättre lagningar

Det kan vara så att arbetsklimatet påverkar kvaliteten på tandvården. På Malmö högskola undersöks nu arbetsmiljöns eventuella effekt på lagningar. ”Kvaliteten på en tekniskt krävande uppgift, som... Läs mer

Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli

Från och med den 1 juli 2017 blir det förändringar i inkomstförsäkringen: Studier blir överhoppningsbar tid, Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år. Studier blir överhoppningsbar tid: Idag är... Läs mer

Psykisk ohälsa bland akademiker

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt på senare år och allra mest har den ökat bland landets högutbildade, visar en ny rapport från Saco. – Det är allvarligt. Vi kan inte acceptera att engagerade och drivna... Läs mer

Chefer och skyddsombud utbildas tillsammans via Suntarbetsliv

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang för att utveckla verksamheten genom arbetsmiljöarbete i vardagen. Det är exempel på effekter av arbetsmiljöutbildningen för kommun- och landstingssektor... Läs mer

Ledare - Kommunikation kan vara svårt

VI KOMMUNICERAR I TAL och kroppsspråk med vår omgivning utifrån de roller vi har och under påverkan av många olika faktorer. Ofta upplever vi det som enkelt. Det kan vara i situationer där vi är proffs och... Läs mer

Bisyssla – eventuell ändring om anmälan

Som anställd inom kommun, landsting, region eller landstingsägt bolag har man kunnat ha en bisyssla utan att behöva anmäla det till arbetsgivaren. Detta vill arbetsgivaren nu ändra på. Som reglerna är... Läs mer

Deltidsarbetslösa kan få a-kassa längre

Den 15 maj försvann 75-dagarsbegränsningen för deltidsarbetslösa. Den ersattes istället med en veckobegränsning som ger rätt till deltidsersättning i upp till 60 veckor inom en och samma ersättningsperiod.... Läs mer

Ledare - Överskott på tandläkare?

ATT VARA TANDLÄKARE KRÄVER en intressant blandning av färdigheter. Yrket bjuder på en akademisk skolning och en klinisk hantverksförmåga. Utmaningen är ofta att klara de krav som bland annat patient,... Läs mer

Överenskommelse för minskad sjukfrånvaro

Tandläkare har förhållandevis hög sjukfrånvaro. Närmare 20 sjukdagar per person och år är genomsnittet i Folktandvården i Stockholms län, enligt Ulrika Rebhan, ordförande för Tjänstetandläkarna Stockholm. En... Läs mer

Nytt diskrimineringsfall drivs av DO

Det var fel av Karolinska institutet (KI) att inte tillåta en kvinnlig tandläkarstudent att använda engångsärmar i plast, enligt en dom i Stockholms tingsrätt i slutet av förra året. KI ska betala 5 000 kron... Läs mer

Bättre skydd för visselblåsare

Den 1 januari i år fick vi en ny lag med det något omständliga namnet Lag om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, i dagligt tal kallat Visselblåsarla... Läs mer

Ledare - Lön – mer än en fråga för marknaden

TJÄNSTETANDLÄKARNA VÄRNAR ALLA arbetsgivare som har våra medlemmar som medarbetare. Därför är det naturligt att den fackliga organisationen arbetar för att påverka alla strukturer som har inflytande inom de... Läs mer

Arbetsmiljön ska förbättras

Under våren presenterade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ett förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Förslaget innebar bland annat att arbetsgivare... Läs mer

Ledare - Sveriges Tandläkarförbund – förr, nu och framöver

DEN ORGANISERADE SAMMAN-HÅLLNINGEN mellan Sveriges tandläkare har genom åren varit en lika angelägen som komplicerad historia. Oavsett medlemmarnas yrkesförhållanden har vi hela tiden strävat efter en samlan... Läs mer

Ändringar i diskrimineringslagen

Från den 1 januari 2017 kommer det att blir förändringar i diskrimineringslagen. Förändringarna består framförallt av två delar, dels ska alla diskrimineringsgrunder omfattas av aktiva åtgärder och dels ska... Läs mer

Föräldraledighet – härligt men dyrt?

Att bli förälder är ofta en härlig upplevelse men kan också innebära en fundering kring det här med ekonomi. Inte så konstigt då en utökning av familjen många gånger kan innebära ökade kostnader samtidigt so... Läs mer

Ledare - Klinikchefens dubbla roller

DET TALAS OFTA OM CHEFSKAP och om chefer. Och det från många olika perspektiv. Allt som oftast finns något att säga, något att tycka, något att dra sig till minnes kring, kort sagt har vi ett förhållande til... Läs mer

Ledare - Dags för löneöversyn

Att bevaka medlemmarnas ekonomiska villkor och att arbeta med löneöversyn är ett självklart och naturligt intresse för varje facklig organisation. I fokus för löneöversynerna ligger verksamheten och dess... Läs mer

Fördelaktigt att dela på föräldraledigheten

  Hela åtta av tio svenskar tror att det är mest lönsamt för familjen om den förälder som tjänar minst stannar hemma längst med barnen, visar en ny undersökning från Novus som gjorts på uppdrag av Saco.  Men... Läs mer

Ge fler möjlighet att få råd med tandvård

Tjänstetandläkarna har besvarat remissen DS 2015:59 Särskilda satsningar på ungas & äldres hälsa. I yttrandet lämnas synpunkter på den del av förslaget som berör en höjning av åldersgränsen för den fria barn... Läs mer

Utred även vårdgivarens ansvar vid felrapporteringar

Försäkringskassans utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet granskas kontinuerligt av myndigheten genom att bland annat genomföra efterhandskontroller av de ansökningar om ersättning som skickas in av... Läs mer

Utökade ersättningsmöjligheter för benaugmentation önskvärt

Tjänstetandläkarna har fått information om de kommande områden som planeras att ses över inom regelverket för det statliga tandvårdsstödet. Det var under ett dialogmöte där TLV (Tandvårds- och läkemedelsförm... Läs mer

Efterlyser långsiktig statistik för akutbesök

Under året som gått har Tjänstetandläkarna fört samtal med olika tandvårdsaktörer i frågor som berör våra medlemmar. Aktörerna är exempelvis företrädare för arbetsgivare, myndigheter, politiker och... Läs mer

Privatanställd - var ska jag vara medlem?

Att vara medlem i Tjänstetandläkarna var en gång i tiden synonymt med att vara anställd inom folktandvården. Så är det inte alls längre. Idag är närmare 10 % av Tjänstetandläkarnas medlemmar anställda i... Läs mer

Nya medlemsförmåner hos Danske Bank

Du som är medlem i Tjänstetandläkarna har nu tillgång till en hel del nya och exklusiva förmåner hos Danske Bank genom ett samarbete som inletts via Tandläkarförbundet och Saco. Förmånliga bolån, kostnadsfri... Läs mer

Viktiga perspektiv saknas i betänkandet om tandvårdsstödet

Tjänstetandläkarna har besvarat remissen SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla. I yttrandet belyser vi de delar där vi har en avvikande uppfattning än vad som presenteras i betänkandet. Exempelvis tillskriv... Läs mer

Nu har vi släppt lönestatistiken för 2015

Under november samlades underlag till årets lönestatistik in och nu finns den sammanställda statistiken att läsa här på hemsidan. Vi rekommenderar alltid att du som är medlem tar kontakt direkt med din lokal... Läs mer

Ledare - Konsten att kompromissa

Vår vardag som tandläkare är en tillvaro fylld av kompromisser. I vår relation till våra patienter får vi ofta beakta omständigheter som tar hänsyn till fler perspektiv än de rent odontologiska. Kanske utför... Läs mer

Tredje spåret - ett välbehövligt sätt att snabba på legitimationsprocessen

De senaste månaderna har vi dagligen på olika sätt tagit del av de flyktingströmmar som rör sig till Europa och där många av dessa människor vill komma till Sverige. I denna grupp finns också många med högre... Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda

Saco-S, som är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och där bland andra Tjänstetandläkarna ingår, har tillsammans med Seko undertecknat ett nytt pensionsavtal, PA16, med Arbetsgivarv... Läs mer

Fokus på kvinnliga tandläkares villkor på Årsmötet

Tjänstetandläkarnas årsmöte hölls enligt traditionden sista fredagen i november i år i samband med höstens utbildningskonferens. Mötet lägger grunden för föreningens verksamhet, som vilar på den demokratiska... Läs mer

Akademikernas a-kassa höjer avgiften

Den 1 september i år höjdes taket för ersättning från a-kassan från 680 kr/dag till 910 kr/dag. Höjningen innebär att det att nu är möjligt att få upp till 20 020 kr/månad istället för 14 960 kr/månad från... Läs mer

Ledare - Underskatta inte vikten av kompetensöverföring

Vi som arbetar med tandvård känner att tandhälsan förbättrats genom åren. Kanske är det vanskligt att från ett vetenskapligt perspektiv påstå detta så här kategoriskt, men det är ändå en känsla som jag tror... Läs mer

Ny föreskrift om arbetsmiljö

I TTkanalen nr 3/2014 skrev vi om att de anmälda arbetssjukdomarna med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 % de senaste fyra åren. Arbetsmiljöverket ansåg att de... Läs mer

Vann du i vår frågesport på arbetsmarknadsdagen i Umeå?

  Lyckliga vinnare är: Caroline Pääkkölä och Lisa Schön, båda ifrån Umeå. Grattis till er båda! Fina vinster i form av varsin ljusstake från Designhouse Stockholm är på väg till er på posten.   Här är de rät... Läs mer

Välkommet inlägg om tandvården från LO

Tänderna är en del av kroppen påpekar LO i sitt åtgärdsprogram för en mer jämlik tandhälsa, ”Klassamhällets dolda leende”. Därför bör befolkningen få tillgång till tandvård till samma kostnader som man får... Läs mer

Förenkla tandvårdsstödet, men inte på patienternas bekostnad

Justeringarna av tandvårdsstödets regelverk som TLV genomför i syfte att förenkla hanteringen av det får inte göra att stödets användningsområde begränsas. Det framförde Tjänstetandläkarna vid Försäkringskas... Läs mer

Små möjligheter att förbättra det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet har länge kritiserats för att vara svåradministrerat. För att förenkla tillämpningen har TLV gradvis infört justeringar i stödet. Myndigheten har tillsammans med Försäkringskassa... Läs mer

Ledare - Låt oss få vårda patienten i första hand

En anställning regleras genom ett  anställningsavtal som reglerar  arbetsförhållanden och anställningsförmåner.  Förenklat kan man säga  att det handlar om anställningsform,  lön, pension, semester, annan... Läs mer

Kommentar till inslag om tandvården i Kalla fakta

Tv 4:s granskningsprogram Kalla Fakta sände den 26 maj ett program där patienternas kostnad för tandvård undersöktes. I programmet belystes såväl bonussystem som klinikernas intäktskrav, feldebiterade... Läs mer

Föreningen lämnar remissvar till TLV

Tjänstetandläkarna har besvarat remissen ”Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd till den 15 januari 2016” som TLV... Läs mer

Blir du övervakad på jobbet? Det finns regler att följa!

Arbetsgivare använder en mängd metoder för att övervaka och kontrollera sina anställda. Men den personliga integriteten får inte kränkas hur som helst. Det visar en översikt som LO-TCO Rättsskydd, fackets... Läs mer

Skruva inte för mycket på utbildningens dimensionering

Idag råder det i stort sett balans på arbetsmarknaden för tandläkare men så har det inte alltid varit. Historiskt har vi kunnat se stora svängningar i tillgången på tandläkare. Varken överflöd eller brist är... Läs mer

Ledare - Bästa medlem!

Vårt fackliga arbete handlar sammanfattningsvis om lön, arbetsmiljö och odontologi. Idag finns system och avtal för löneöversyn och löneutveckling som våra lokala företrädare är väl förtrogna med. Genom... Läs mer

Mörkertal i återkraven

Antalet återkrav till Försäkringskassan beräknas vara 3,4 % enligt en rapport som Försäkringskassan har presenterat. Tjänstetandläkarna deltog i början av mars i ett möte där rapporten redovisades och... Läs mer

Folktandvård får betala skadestånd för avtalsbrott

Att strunta i förbudet mot provanställningar kan bli dyrt; nu tvingas Folktandvården i Stockholms län AB betala 100 000 kronor i skadestånd till Tjänstetandläkarna. Under lång tid har Tjänstetandläkarna... Läs mer

Alla medlemmar får inkomstförsäkring

Från årsskiftet 2014/15 kommer alla medlemmar att omfattas av Akademikernas inkomstförsäkring, förutsatt att villkoren uppfylls. Försäkringen kompletterar a-kasseersättningen och innebär kortfattat att den s... Läs mer

Har du Saco Inkomstförsäkring idag?

Med anledning av att Tjänstetandläkarnas medlemmar från den 1 januari 2015 omfattas av Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring har flera medlemmar som privat redan tidigare tecknat Saco Inkomstförsäkring hört ... Läs mer

Sacoförbunden fortsätter att växa

Medlemsantalet i Sacos 22 medlemsförbund var vid årsskiftet över 652 966 medlemmar. En ökning med 1,1 procent jämfört med årsskiftet 2013/2014. Antalet yrkesverksamma ökade mer än dubbelt så mycket till 499... Läs mer

Ska du vara föräldraledig? Se upp för deltidsfällan!

Omfattande föräldraledighet, och i synnerhet deltidsarbete, påverkar inte bara hur mycket pengar du har i plånboken utan kan även ha betydelse för din framtida karriär, löneutveckling och pension. Saco har... Läs mer

Tips till dig som är chef

Arbetsmiljöverket uppger att i en undersökning svarade 65 % av cheferna att de har för hög arbetsbelastning, vilket resulterar i att de bland annat drar in på luncher, jobbar över och tar med sig arbetet hem... Läs mer

Chaim Zlotnik är föreningens nya ordförande

Chaim Zlotnik, allmäntandläkare och ordförande för lokalavdelningen i Stockholm, har enhälligt valts till ny ordförande för Tjänstetandläkarna. Han efterträder Kenth Nilsson, som lämnar posten efter 15 år i... Läs mer

Ny styrelse vid årsskiftet

Tjänstetandläkarna har fått en ny ordförande, ny vice ordförande och två nya ledamöter. En ordentlig omdaning jämfört med tidigare skiften inom den centrala styrelsen. Ledamöterna tillträder sina poster vid... Läs mer

Avgiften till AEA oförändrad 2015 och a-kassetaket ligger kvar

Avgiften till AEA är oförändrad under 2015 och a-kassetaket höjs inte. Avgiften kommer att ligga kvar på 90 kronor per månad även under 2015, en summa som varit oförändrad sedan 1 maj 2009. Avgiftens storlek... Läs mer

8 chefstips

Det nya gränslösa arbetslivet ger möjlighet till flexibilitet men ställer också nya krav på dig som chef och ledare. Saco chefsråd har formulerat råd om hur du som chef kan hantera gränslöshet och stress i d... Läs mer

Vi gratulerar vinnarna...

...i tävlingen som hölls i vår monter Tandläkartorget under Odontologisk Riksstämma/Swedental. De deltagare som i dragningen svarat rätt på samtliga frågor och som därmed får varsin fin ljusstake på posten... Läs mer

Proposition läggs om inkomstförsäkring

I medierna har det många gånger uppmärksammats att taket i a-kassan inte har höjts sedan 2002 och att allt färre människor ersätts till 80 % av sin inkomst vid arbetslöshet. Även Tjänstetandläkarnas styrelse... Läs mer

Nya regler för övertid och särskilda ersättningar

Från och med 1 oktober ändras övertidsberäkningen och särskilda ersättningar vilket i första hand berör tandläkare som deltar i beredskap, men naturligtvis även övertid på folktandvårdskliniker. Vid övertid... Läs mer

Kenth Nilsson slutar som ordförande

Kenth Nilsson gör sin sista period som Tjänstetandläkarnas ordförande. Det meddelade valberedningen i samband med en konferens med avdelningarna i maj. Tjänstetandläkarföreningen har treåriga mandatperioder... Läs mer

Bristen på rutinerade tandsköterskor är alarmerande

Det råder redan idag stor brist på erfarna tandsköterskor inom tandvården och det förutspås att situationen kommer att bli än värre framöver. Detta var en av huvudpunkterna som diskuterades vid ett Teammöte... Läs mer

Oroväckande få utbetalda STB:n utbetalda

Vid ett informationsmöte på TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) i början av september där myndigheten gick igenom de ändringar som gjorts i regelverket för det statliga tandvårdsstödet* passade... Läs mer

Mer samverkan mellan myndigheter för ett bättre tandvårdsstöd

Om myndigheterna som ansvarar för administrationen av de olika delarna i det statliga tandvårdsstödet får bättre förutsättningar att samverka skulle dagens statliga tandvårdsstöd kunna förbättras. Idag sker... Läs mer

Ny föreskrift för stressig arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets rapport Arbetsskador 2013 har de anmälda arbetssjukdomarna med sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 % de senaste fyra åren. Även Försäkringskassan... Läs mer

Visselblåsare skyddas i ny lag

I en utredning som överlämnades till regeringen i slutet av maj föreslås ett skydd för visselblåsare. Den nya lagen som föreslås går ut på att skydda arbetstagare som larmar om allvarliga missförhållanden fr... Läs mer

Meddelarskydd för privatanställda

En utredning föreslår att privatanställda inom vård, skola och omsorg ska få samma möjligheter att meddela sig med media som offentliganställda har. På det sättet ska även privatanställda kunna yttra sig om... Läs mer

Böter byts mot sanktionsavgifter

I arbetslivet är arbetsgivaren skyldig att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och de krav som de ställer på arbetsmiljön. Syftet med detta är att undvika en dålig arbetsmiljö som kan resultera i olycksfal... Läs mer

Informellt besök hos FK

Försäkringskassan är en myndighet där ständigt något händer. Är det inte lagar som ändras så är det någon intern omorganisation. Det senaste av det senare är att Försäkringskassans huvudkontor lämnat sina... Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Försäkringskassan har av regeringen fått i uppdrag att göra en bred kontroll av ärenden där det betalats ut ersättning från det statliga tandvårdsstödet. Kontrollen ska göras så att det går att dra statistis... Läs mer

Etisk plattform inom vård och omsorg

Etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor hos utförare inom vård och omsorg med offentlig finansiering har påbörjat arbetet med den kravspecifikation som utförare ska kunna ta... Läs mer

Utveckling av eHälsan positivt för vårdpersonalens arbetsmiljö

Potentialen att utveckla dagens eHälsosystem är stor, det fastslås i rapporten ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” som har lämnats till regeringen. I dagsläget fungerar inte... Läs mer

Lokalavdelningarna förbereder sig inför årets lönerevision

Under den sista veckan i januari och den första veckan i februari hölls regionala lönekonferenser för Tjänstetandläkarnas alla lokalavdelningar. Ombud från respektive avdelning samlades i Växjö, Örebro och... Läs mer

Många funderingar över framtidsutsikterna på KI:s arbetsmarknadsdag

När KI anordnade sin arbetsmarknadsdag en av de sista dagarna i januari fanns Tjänstetandläkarna på plats på skolan tillsammans med Tandläkarförbundet. Högskolornas arbetsmarknadsdagar samlar olika aktörer p... Läs mer

TT har träffat TLV

Tjänstetandläkarna har träffat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s, generaldirektör Sofia Wallström och Gun-Britt Lundin, avdelningschef - Avdelningen för tandvårdsstöd, för ett samtal kring... Läs mer

Konkurrensverket föreslår ändringar inom tandvården

Konkurrensverket har överlämnat en rapport till regeringen där flera åtgärder som kan stärka konkurrensen, bland annat på marknaden för vuxentandvård, radas upp. Tjänstetandläkarna har under året bidragit me... Läs mer

Patienten kan få del av högkostnadsskydd trots sen inrapportering

Försäkringskassan ändrar tillämpningen av regelverket vid utbetalning av högkostnadsskydd till patienter när åtgärder rapporterats in för sent. Anledningen till att Försäkringskassan ändrar sina rutiner är d... Läs mer

Branschrådsmöte hos Försäkringskassan

Tjänstetandläkarna deltog i början av december i ett branschrådsmöte hos Försäkringskassan. Vid mötet redovisades bland annat utfallet av årets utbetalningar av Särskilt tandvårdsbidrag, STB, som visade att... Läs mer

Riksdagen har beslutat att det statliga tandvårdsstödet ska följas upp

Riksdagen har antagit den budgetproposition för hälsovård, sjukvård och social omsorg på sammanlagt 62,2 miljarder kronor för 2014 som regeringen föreslagit. I summan ingår ett anslag på 5,7 miljarder kronor... Läs mer

Hur är din digitala arbetsmiljö?

Datorn som hängt sig, extremt många knapptryckningar för att få fram en liten detalj, system som inte kopplar till varandra och så vidare. Listan på vad som kan orsaka så kallad teknikstress brukar kunna gör... Läs mer

Hans Göransson har valts till förbundsordförande

Vid förbundsmötet, det högst beslutande organet i Sveriges Tandläkarförbund, som hölls den 6 december 2013 valdes Hans Göransson, vice ordförande i Tjänstetandläkarna, att efterträda den nuvarande ordförande... Läs mer

John Bratel har valts till ordförande för Efterutbildningsrådet

Vid förbundsmötet, det högst beslutande organet i Sveriges Tandläkarförbund, som hölls den 6 december 2013 valdes John Bratel, som också är ledamot i Tjänstetandläkarnas centrala styrelse, att efterträda den... Läs mer

Föreningen byter försäkringsbolag

Från och med årsskiftet blir Folksam det nya försäkringsbolaget för Tjänstetandläkarnas medlemsförsäkringar inom gruppförsäkringar för person- och sakförsäkringar. Hittills har SalusAnsvar hanterat... Läs mer

Mer av kvalitativa mått i lönebildningen

I en jämförelse med andra grupper har tjänstetandläkarnas löneutveckling varit god de senaste decennierna. Som vanligt finns det inte bara ett skäl till detta, utan det är många omständigheter som samverkat.... Läs mer

Så går lönebildningen till

Själva lönen är ofta en avgörande faktor för den som tillträder en ny tjänst. Likaså är förväntningarna på en kommande löneutveckling i princip alltid inräknade. Men så enkelt som att säga att man ”ska ha si... Läs mer

Föreningesmöte 2013

Föreningens årsmöte hölls traditionsenligt den sista fredagen före advent. Till mötet strömmade Tjänstetandläkarnas lokalavedelningsombud från rikets alla hörn för att tillsammans gå igenom föreningens... Läs mer

Nu har vi släppt lönestatistiken för 2013

Under november samlades underlag till årets lönestatistik in och nu finns den sammanställda statistiken att läsa här på hemsidan. Vi rekommenderar alltid att du som är medlem tar kontakt direkt med din lokal... Läs mer

Prövning av arbetsskada

Vid ett möte med Försäkringskassan i början av november diskuterade Tjänstetandläkarna patientens möjlighet att få ersättning inom ramen för arbetsskadeförsäkringen. Vi har tidigare skrivit om problematiken... Läs mer

Tandvård på olika villkor

När fler avstår från att besöka tandvården på grund av rädslan för de följdkostnader som ett besök kan föra medföra innebär det att principerna om patienternas jämlikhet och vård på lika villkor skakas i... Läs mer

Offentlig upphandling av tandteknik passar inte in i den svenska tandvården

Vid ett samverkansråd för tandvårdsaktörer som anordnades av Tandteknikerförbundet i samarbete med Privattandläkarföreningen redogjorde flera tandvårdsorganisationer för hur lagen om offentlig upphandling... Läs mer

TT har träffat (M)

Tjänstetandläkarna träffade i början av oktober riksdagsmannen Henrik Ripa (M). Under mötet diskuterades Moderaternas tandvårdspolitik och hur olika beslut inom politiken påverkar tandvårdspersonal och... Läs mer

Många upplever att de inte kan påverka sin lön

För tredje gången har föreningen genomfört en medlemsundersökning. Tidigare har det gjorts 2001 och 2006. Vi har den här gången riktat oss till alla medlemmar som är registrerade som yrkesverksamma i Sverige... Läs mer

Kontroll av efterhandskontroller

Försäkringskassan har släppt en rapport med resultatet från de efterhandskontroller som myndigheten gjorde förra året. Rapporten visar att totalt 93 % av landets alla tandvårdsmottagningar har fått minst en... Läs mer

Domslut gav ersättning för arbetsskada

Försäkringskassan gav inte full ersättning för tandvård i samband med en arbetsskada. Patienten fick rådet att driva frågan vidare och ärendet togs upp i förvaltningsdomstolen. Kampen om vad som skulle... Läs mer

Slutförhandlingar om ett nytt pensionsavtal

De kommunala arbetsgivarna sade upp gällande pensionsavtal förra hösten och förhandlingar har pågått sedan dess. Med kommunala arbetsgivare avses både SKL och Pacta vilket innebär att reglerna gäller för båd... Läs mer

Arbetsgivare och fackföreningar överens om etisk plattform

En etisk plattform som syftar till att säkerställa hög kvalitet i offentligt finansierad vård och omsorg har antagits av arbetsgivarorganisationer och fack. Under det senaste året har formerna för plattforme... Läs mer

Teckna inkomstförsäkring innan villkoren ändras

Från den 1 januari 2014 ändras villkoren i Saco Inkomstförsäkring. Slutåldern höjs från 62 år till 65 år och inträdesåldern sänks från 60 år till 55 år. Att teckna en inkomstförsäkring innebär att du om du... Läs mer

Möte med Tandvårdsberedningen

Under årets besök i Almedalen uppstod ett spontant möte med Tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting. Eftersom det fanns ett gemensamt intresse att utveckla diskussionen som påbörjades där träffades... Läs mer

Politiker intresserade av tandvårdsfrågor

Tidigare under året har Tjänstetandläkarna haft kontakt med ett antal partipolitiker för att diskutera tandvård ur olika perspektiv. Under försommaren intensifierades kontakten med både Socialdemokraterna oc... Läs mer

Konkurrens, förhandlingar och pensioner i årets NOAT

För tjugofjärde året i rad hölls i mitten av juni det nordiska mötet NOAT, där företrädare för den centrala förhandlingsgruppen inom Den Norske Tannlegeforeningen (NTF), De Offentlige Tandlæger (DOFT) och... Läs mer

Vårdens ersättningssystem och utbrändhet hett i Almedalen

Återigen har fenomenet Almedalen slagit rekord. Över 2300 aktiviteter har anordnats och ämnet som dominerade var, liksom föregående år, vård- och omsorg. Tjänstetandläkarna var på plats i Visby och vår vice... Läs mer

Stramare utbetalningar i arbetsskadeförsäkringen drabbar patienterna

Det grundläggande syftet för arbetsskadeförsäkringen är att ge en fullgod ekonomisk kompensation och att täcka alla risker som den enskilde utsätts för i sitt arbete. I det ingår bland annat att försäkringen... Läs mer

Exempel på gränsfall gör efterhandskontroller säkrare

Tandvårdsstödets regelsystem är komplicerat och kräver mycket av den som ska tillämpa det. Det är inte bara behandlarna som ibland har svårt att navigera bland reglerna. Även Försäkringskassans handläggare h... Läs mer

Ny medlemsförmån – billigare bolån

Nu är det möjligt för alla medlemmar att teckna billigare bolån inom SEB. Sveriges tandläkarförbund har ingått ett avtal med SEB som innebär att du som är medlem i Tjänstetandläkarna - och därmed förbundet -... Läs mer

Tandvårdspolitik på tapeten

Nästa år är det valår och den politiska aktiviteten intensifieras när riksdagspartierna mobiliserar sig. För Tjänstetandläkarna är det viktigt att finnas med i den politiska debatten när agendan för den... Läs mer

Kortare tid att komplettera vid efterhandskontroller

Den 1 maj ändrades reglerna för tiden att skicka in underlag vid en efterhandskontroll till Försäkringskassan. Tidigare hade vårdgivare 21 dagar på sig att skicka in materialet, idag är tiden nedkortad till ... Läs mer

TT i dialogmöte

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket), Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket bjöd i maj in till ett dialogmöte för att tillsammans med aktörer på tandvårdsområdet diskutera aktuella... Läs mer

Skyddsombud – med rätt att göra skillnad

2012 firades 100-årsjubileet av inrättandet av skyddsombud. I samband med det genomförde Saco en enkätundersökning till sina skyddsombud. Saco har uppskattningsvis 5000 skyddsombud och i undersökningen delto... Läs mer

Färre biverkningsanmälningar

Läkemedelsverket har upptäckt att antalet anmälningar om olyckor, tillbud och biverkningar av medicintekniska produkter har minskat från tandläkarna. Anledningen är troligtvis att tandläkarna inte vet var de... Läs mer

Viktigt med riktiga beriktiganden

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, påstår att Tjänstetandläkarna uttrycker felaktigheter om tandvårdsstödet i medlemsbladet TTkanalen. Tjänstetandläkarnas ordförande, Kenth Nilsson, säger i en... Läs mer

Referenspriserna diskuteras ur konkurrenssynpunkt

Vid undersökningar och behandlingar ser tandläkarna vilka konsekvensen oregelbundna besök inom tandvården får för patienterna. Ur det perspektivet driver Tjänstetandläkarna frågan om att tandvårdsstödet ska... Läs mer

Tjänstetandläkarna ansluts till Saco-P

Antalet medlemmar som är verksamma inom enskild sektor ökar stadigt och prognoser visar att privata tandvårdsföretag som anställer tandläkare är här för att stanna. Tjänstetandläkarna har med anledning av de... Läs mer

Pensionsavtalet uppsagt för kommun- och landstingsanställda

En riktig pensionsrysare utspelade sig under hösten 2012. Arbetsgivarförbundet Pacta (ansluter bland annat landstingsägda folktandvårdsbolag) samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sade i september upp d... Läs mer

Nya tag måste tas för tandhälsan!

Besöksfrekvensen inom tandvården är lägre än förväntat och regeringen bedömer att fler skulle besöka tandvården om informationen om priserna förbättras. Vi tror inte att det räcker. Tjänstetandläkarna anser... Läs mer

Ojämförliga priser på jämförelseportalen 1177.se

Den jämförelsetetjänst för tandvårdspriser som lanserades 2008 har hittills kostat 45 miljoner kronor. Trots det fungerar den ändå inte som det var tänkt. ”Genom att ta bort den obligatoriska skyldigheten at... Läs mer

Misslyckad tandvårdsreform

Tandvårdsreformen 2008 avsåg att fler regelbundet skulle besöka tandvården och därmed på sikt sänka behovet av tandvård. Så har det inte blivit. ”Det är de som har det bäst ställt ekonomiskt som utnyttjar... Läs mer

Omotiverade efterhandskontroller bör regleras

Färre ska drabbas av ett omotiverat stort antal efterhandskontroller. Försäkringskassan tar fram riktlinjer för hur många kontroller som ska utfärdas, men den som gör felaktiga inrapporteringar, omedvetna... Läs mer

Oorganiserade tandläkare svårare att nå

De tandläkare som valt att ställa sig utanför de organisationer som har kontakt med Försäkringskassan, t.ex. Tjänstetandläkarna, Folktandvården, Praktikertjänst, etc. kan vara svåra att nå ut till med viktig... Läs mer

Informella möten stärker Försäkringskassans kommunikation

Försäkringskassan har initierat ett informellt möte med Tjänstetandläkarna som ett led i processen att förbättra kommunikationen mellan myndigheten och de som kommer i kontakt med Försäkringskassan på olika... Läs mer

Gör det lätt för tandläkarna att göra rätt

Det statliga tandvårdsstödet är ständigt en het potatis och det är många som önskar att det ska förbättras på olika sätt. Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utreder nu om automatiserade beslut inom... Läs mer

Slopat nedre karensbelopp lyfts för politiker

Tandvården är ett ständigt återkommande ämne inom politiken och föreningen har vid flera tillfällen träffat politiker inom olika riksdagspartier för att samtala om olika frågor kring den svenska tandvården. ... Läs mer

Skrift om tandtekniska arbeten

Läkemedelsverket har publicerat en skrift som ska vara till hjälp för tolkning och tillämpning av reglerna om tandtekniska arbeten. Läs mer Läs mer

Tandvårdsstödet förändras

Det statliga tandvårdsstödet infördes 2008. Målet med reformen var att göra det billigare att besöka tandvården och att stärka patientens ställning, att förbättra konkurrensen på tandvårdsmarknaden och att... Läs mer

Varning för dåliga pensionslösningar i kommunal sektor

Många anställda inom kommunal sektor har fått erbjudanden om att teckna alternativa pensionslösningar. Lösningarna kan se olika ut, men är oftast inte till den anställdes fördel. Ofta vänder sig erbjudandena... Läs mer

Fattiga missar mest tandvårdsbidrag

Ca en femtedel av alla vuxna har inte varit hos tandläkaren sedan tandvårdsreformen 2008. "Det är de sämst bemedlade som avstår", säger Kenth Nilsson, ordförande för Tjänstetandläkarna. Läs mer Läs mer

Föreningen bevakade politikerveckan

Hans Göransson, föreningens vice ordförande, var på plats i Almedalen under årets politikervecka. Under tre intensiva dagar besöktes ett antal seminarium och förutom ett antal föredrag som på olika sätt... Läs mer