LO-TCO Rättsskydd - året 2017

LO-TCO Rättsskydd är fackets egen juridiska byrå och driver ärenden för fackliga medlemmars räkning när de fått problem som har samband med jobbet. Det kan exempelvis gälla medlemmar som inte beviljats sjukpenning eller arbetsskadeersättning av Försäkringskassan. Det handlar också om felaktiga uppsägningar, anställda som inte fått någon lön eller för lite lön och brott mot kollektivavtal.

Förra året 2017 drev Rättsskyddet över 1 000 sådana ärenden till domstol. Det ekonomiska värdet av dessa mål uppgick till nära 200 miljoner kronor, en ökning med hela 50 miljoner kronor jämfört med 2016.

Rättsskyddet har också cirka 1 400 pågående ärenden, vilket visar att behovet av facklig rättshjälp är mycket stort. Ett ärende kan i vissa fall beröra många medlemmar.

Överhopade av försäkringsfall

Rättsskyddet hade en ökning med hela 76 procent av antalet försäkringsärenden, vilket beror på Försäkringskassans nya hårda praxis att avslå allt fler ansökningar om sjukpenning och sjukersättning. Reglerna har inte ändrats, de är exakt desamma som tidigare år, men det verkar finnas en politisk känslighet hos Försäkringskassan - om regeringen tycker att det är för dyrt med sjukskrivningar och arbetsskador så påverkar det praxis.

Fakta:

• LO-TCO Rättsskydd drev totalt över 1 000 rättsärenden till domstol för fackliga medlemmars och förbunds räkning under 2017. Ekonomiskt handlar det om nära 200 miljoner kronor i ersättningar och skadestånd, en ökning med 50 miljoner kronor jämfört med 2016.

• Rättsskyddet har också 1 400 pågående ärenden som ännu inte avgjorts.

• När man får livränta för sin arbetsskada innebär det ofta ersättning yrkeslivet ut. Då blir det också stora belopp för den enskilde, ibland flera miljoner kronor.

• Ett ärende kan i vissa fall beröra många medlemmar. Om en arbetsgivare tex. bryter mot ett kollektivavtal kan det drabba samtliga anställda i branschen eller på en arbetsplats. Men det räknas ändå som ett och samma ärende hos Rättsskyddet.

• För att få hjälp av LO-TCO Rättsskydd måste man vara medlem i facket och ha beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund. Då betalar förbundet alla juridiska kostnader även om man skulle förlora sitt mål.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82