Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen välkomnar dagens besked från SKL och Pacta om tjänstepensioner

I morse påkallade Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och Akademikeralliansen förhandlingar om de sänkta pensionsförmåner som riskerat att drabba äldre tidigare anställda under 2018. De fackliga organisationernas förhandlare kommenterar nu i ett gemensamt uttalande dagens besked från SKL och Pacta.

- Det är mycket glädjande för alla drabbade att SKL valt att följa arbetstagarorganisationernas gemensamma förslag till omedelbar lösning för 2018. Nu ser vi fram emot konstruktiva förhandlingar om hur något liknande inte ska kunna hända igen, skriver fackens förhandlare i ett gemensamt uttalande.

 

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82