Från föreningsmötet 2017 - Den fysiska arbetsmiljön på tapeten igen

Den sista fredagen i november i år hölls Tjänstetandläkarnas årliga föreningsmöte. På mötesagendan fanns bland annat punkter för beslut om föreningens verksamhetsplan och budget. Förslag på att utöka innehållet i den del av verksamhetsplanen som berör tandläkarnas arbetsmiljö lyftes från golvet.

Att jobba i en verksamhet med god arbetsmiljö är inte bara en trivselfaktor utan har också stor betydelse för sådant som risken för arbetsskador och hur länge en tandläkare ska orka vara verksam. Yrket är slitsamt och de flesta tandläkare spenderar många timmar vid stolen med böjd nacke. Värk i nacke och axlar kommer ofta som ett brev på posten.

Flera av de fackliga ombuden som deltog i föreningsmötet intygade att det på arbetsplatserna ofta pratas om omständigheter som påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Ombuden pekade på att den fysiska arbetsmiljön inte får glömmas bort i samtalen då båda delarna måste fungera. För att understryka detta förordade de en spetsigare formulering i stycket om den fysiska arbetsmiljön som finns i Tjänstetandläkarnas verksamhetsplan.
”Även om det mesta i arbetsmiljön är bättre än förr så måste vi fortsätta att vara pådrivande för att arbetsgivaren ska investera i ergonomiskt anpassad utrustning. På många kliniker saknas det tex höj- och sänkbara bord inne på rummen, något som behövs för att kunna variera sin arbetsställning i större utsträckning under dagen. Det är ett enkelt knep för att minska belastningsskador hos personalen och nog så viktigt att uppmärksamma”, säger Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik.
Efter en kort diskussion beslutades det att styrelsen ska se över texten och hitta en formulering som  förtydligar vikten av att bevaka både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön på tandläkarnas arbetsplatser.

Under föreningsmötet tas det även beslut om medlemsavgiften. I år ansågs det finnas motiv för en höjning inför kommande år och avgiften kommer att justeras upp med 3 kr/månad.

På agendan ges möjlighet att diskutera och föreslå justeringar i föreningens verksamhetsplan och den lämnades utan ändringar. 

Under mötet hölls också val och omval av föreningens förtroendemän för kommande mandatperiod:

Val av ordförande för 2018 – 2020

Chaim Zlotnik, omvald

Val av vice ordförande för 2018 – 2020

Andrea Gerner, nyvald (tidigare ledamot)

Val av fyra styrelseledamöter för 2018 – 2020

Urban Alsenmyr, omvald
Carina Bergman, nyvald
Gunilla Carlsson, omvald
Lena Rignell, omvald

Val av två revisorer för 2018

Philip Mundt, omvald
Eine Ståhl, nyvald

Val av en revisorssuppleant för 2018

Lars Hagerström, nyvald

Valberedningen

Benny Enbuske, omvald
Kerstin Söderström, omvald

Föreningens stora tack framfördes till John Bratel som efter 12 år i styrelsen och 3 år som vice ordförande lämnat sin plats till förfogande. John har ombetts att berätta om sitt engagemang inom föreningen i en intervju som du kan läsa här.

Även Carina Bergman, som är ny ledamot i styrelsen, har intervjuats och hennes tankar kring uppdraget kan du ta del av här.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82