Dags för egenvård

MAN KAN BETRAKTA sin gräsmatta på olika sätt. Ett sätt är att kika över staketet och konstatera att grannens gräsmatta är grönare samtidigt som man snabbt konstaterar att det nog måste bero på att grannens jordmån är bättre. Det är alltså ingen idé att göra något särskilt åt saken, utan det är vanligt underhåll som gäller. Rensa ogräs och klippa ibland. Och om gräset vissnar får man köpa nytt där sådant säljs. Med rätt insatser och anpassade resurser kan man även få öknar att blomstra.

Man kan se på tandvård på olika sätt också. Om personalomsättningen är hög, kan man ge sig ut till tandläkarhögskolorna och rekrytera nyutexaminerade eller åka utomlands och försöka locka till sig personal. Att folk slutar kan inte hjälpas – det beror ju på att folk vill bo i stan eller bli sina egna.

Av omkring 12 500 tandläkare som fått en svensk tandläkarlegitimation utfärdad och som är i yrkesverksam ålder är knappt 8 000 verksammainom svensk hälso- och sjukvård. Det ska sägas att många av dessa inte är bosatta i Sverige, men den omständigheten att de skaffat svensk legitimation antyder ändå att de snuddat vid tanken på att arbeta här. I vart fall är fler än 1000 tandläkare verksamma i Sverige med annat än tandvård.

Den som vill kan säkert vrida och vända på dessa siffror och hitta mer eller mindre konstruerade förklaringar. För mig är det ändå uppenbart att något måste vara grundläggande fel när så många potentiellt tillgängliga tandläkare inte är här.

Jag tror att det är dags att flytta blicken från grannens tomt och se vad som kan göras för att det egna gräset ska må bättre. Det handlar så klart om löner, årets  löneöversyn står för dörren. Men det handlar också om att satsa på en attraktiv arbetsmiljö i vidare mening. Till det bör självklart räknas ergonomiska faktorer, men även rimliga prestationskrav, respekt för kompetens och förtroende för tandläkarnas insatser. Viktigt i sammanhanget är även att låta tandläkarna få möjlighet att vara delaktiga och att få inflytande i verksamheten.

Den som vårdar sin gräsmatta har förutsättningar att få ett frodigt gräs och den som vårdar sin personal kommer att märka att goda arbetsförhållanden är ett konkurrensmedel i sig, med synergieffekter som produktionsökningar, verksamhetsförbättringar och förbättrad patientsäkerhet.

Förvisso kan besök på tandläkarhögskolor och utlandsresor också vara trevliga och givande inslag men knappast avgörande för en stabil personalförsörjning.

Chaim Zlotnik
Ordföarnade Tjänstetandläkarna
Mars 2018

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82