Medlem? Såklart!

Att vi som tandläkare är betydelsefulla och att vi har mycket att ge och bidra med, kan säkert de flesta hålla med om.

Många av oss är djupt glada och stolta över att vara tandläkare. Att ta hand om och hjälpa patienter är både viktigt och tillfredsställande. Detta ger mening och anledning att gå till arbetet.

Men låt oss vara ärliga mot oss själva. Även om arbetet är stimulerande och kul, så är ändå huvudskälet till att vi går dit att vi får lön efteråt. Vore det inte så, skulle vi säkert erbjuda vår kompetens på andra villkor.

Nu är det ju så, att även våra arbetsgivare bedriver verksamheten för pengarnas skull. Det är uppenbart att ekonomi har högsta prioritet även om vården naturligtvis är viktig även för dem.

Betraktat på det här sättet framkommer en tydlig målkonflikt mellan oss anställda och våra arbetsgivare. När arbetsgivarna vill förbättra sin lönsamhet, får det ofta en konsekvens för vår arbetsmiljö på något sätt.

Det här resonemanget visar att våra intressen på arbetet inte alltid går hand i hand med arbetsgivarnas. I sådana lägen är det viktigt att arbetstagaraspekten redovisas på ett tydligt, representativt och trovärdigt sätt. Som arbetstagare har vi regler att luta oss mot när det gäller att tillföra argument från vårt perspektiv i form av MBL och samverkansavtal som ger oss rätt att förhandla om viktigare förändringar i verksamheten eller för våra medlemmar.

Representativiteten stöds av att kollegor sluter upp i vår förening genom medlemskap. Tjänstetandläkarföreningen har en god anslutningsgrad men det finns anställda tandläkare som väljer att inte vara medlemmar. Att göra det valet kan jag inte uppfatta på annat sätt än att arbetstagarperspektivet anses onödigt eller oönskat. Eller så finns här ett missförstånd.

Vi som är medlemmar har alla ett intresse av att fler ansluter sig. Det stärker oss som part och därmed kan vi på ett mer kraftfullt sätt tillvarata våra medlemmars intressen.

Chaim Zlotnik
Ordföarnade Tjänstetandläkarna
September 2017

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82