Tandläkare ska ha bra lön

Årets sista nummer av TT-kanalen har precis kommit ut och innehåller årets lönestatistik. Den finns även att ta del av här på hemsidan och det är intressant läsning på många sätt.

Att tandläkarna avlönas bra är utomordentligt viktigt – inte bara för de enskilda tandläkarna – utan även för tandvården i generell mening och för tandläkarnas möjlighet att utveckla både sig själva och verksamheten.

Tandläkarna är nyckelpersoner. Som tjänstetandläkare har vi under många år haft en god utveckling av våra anställningsförmåner dit bland annat löner räknas in.

Tack vare våra lokalavdelningar och med stöd av kansliet har frågan bevakats och hanterats på ett sätt som medfört att vi hamnat i den position vi är idag, med förutsättningar för fortsatt goda nivåer. Jag fäster mig särskilt vid lönestatistiken som rör områden i landet som brukar betraktas som svårbemannade.

Lönerna är ju ett av de viktigaste medlen som står till förfogande för arbetsgivare som vill skapa attraktivitet för sin verksamhet. Av det skälet borde vi rimligen kunna se att regioner som brukar betraktas som glesbygdsområden eller ligger långt från utbildningsorterna skulle sticka ut i statistiken. Men något sådant mönster kan jag inte se. Tvärtom är skillnaderna mycket små. Det är bara bland de yngsta tandläkarna som en viss satsning visar sig.

Bilden blir att nya tandläkare får en lön som tar hänsyn till marknadssituationen, men den gäller bara vid nyanställningstillfället. Det verkar alltså som att satsningen på ingångslön inte hänger med över tid, utan efter några år har skillnaderna jämnats ut.

En av lönebildningens grundläggande idéer är att vara ett verktyg för att behålla och rekrytera personal. Alltså både behålla och rekrytera. Det jag kan se av siffrorna pekar på att en viss satsning görs för att rekrytera tandläkare, men det stannar med det. Konsekvensen blir hög personalomsättning och vakanser när tandläkarna inser att satsningen var tidsbegränsad.

I förlängningen får vi en situation där många kliniker riskerar att bli genomgångstjänster för unga tandläkare. De stannar en kortare tid dels för att löneutvecklingen blir en besvikelse men också för att det saknas erfarna kollegor som kan ge stöd och kunskap i yrkesutvecklingen.

Bra lön för tandläkare är avgörande för en fungerande tandvård även i framtiden.

Chaim Zlotnik
Ordföarnade Tjänstetandläkarna
December 2017

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82