Organisationer i samtakt

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande text om var vi befinner oss i olika frågor, hur vi kommit dit och både målen och riktningen för vår planerade framtid. 
TJÄNSTETANDLÄKARNA HAR HAFT sitt föreningsmöte den sista november och Tandläkarförbundet den 7 december. Historiska skäl ligger bakom den omständighet som gör att vi möts två gånger inom loppet av en vecka. Det finns en föreställning om att Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet har olika verksamhetsplaner att ta ställning till och därför måste hanteras i olika fora. Vid en genomgång av de olika verksamhetsplanerna märker man dock att skillnaderna är mycket små för att inte säga obefintliga. Visst är saker uttryckta på lite olika sätt och visst handlar Tjänstetandläkarnas verksamhetsplan mycket om traditionella frågor som löner och anställningsvillkor men det är ju knappast kontroversiellt. De frågorna berör helt enkelt bara anställda tandläkare. Men i övrigt är mycket slående likt. 
JAG REKOMMENDERAR ALLA att ta del av dessa dokument som lagts fram av respektive styrelser, omformulerats efter inhämtande av klokheter och 
påpekanden av delegater på respektive organisations årsmöten för att därefter ha fastlagts av dessa högsta beslutande organ.  Vi kan såklart inte blunda för att det finns en uppfattning om att det föreligger skilda intressen bland Tandläkarförbundets medlemmar. I allt väsentligt hänför sig dessa till den tid då etablerings- och priskontroll förelåg. Det är nu snart 20 år sedan dessa förödande omständigheter rådde och bör inte längre kunna användas som skäl för att motverka samverkan.
TIDEN ÄR NU MOGEN för att fokusera på likheter mellan olika förbundsmedlemmars intressen. Med ett fördjupat samarbete kommer vi att kunna uppträda mer effektivt och samfällt. Allt i tandläkarnas intresse. Det är mot denna bakgrund som jag accepterat att axla rollen som ordförande för Sveriges Tandläkarförbund och samtidigt ser att detta inte står i konflikt med ett fortsatt ordförandeskap för Tjänstetandläkarna. Tvärtom ser jag detta som en möjlighet att bättre företräda tandläkarnas intressen i en spännande tid när vi står inför nya utmaningar

NOVEMBER OCH DECEMBER är den tid på året då vi i tandläkarorganisationerna formulerar våra verksamhetsmål för det kommande året. Dessa kan eller snarare skall betraktas som en sammanvägning av förklarande text om var vi befinner oss i olika frågor, hur vi kommit dit och både målen och riktningen för vår planerade framtid. 

Tjänstetandläkarna har haft sitt föreningsmöte den sista november och Tandläkarförbundet den 7 december. Historiska skäl ligger bakom den omständighet som gör att vi möts två gånger inom loppet av en vecka. Det finns en föreställning om att Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet har olika verksamhetsplaner att ta ställning till och därför måste hanteras i olika fora. Vid en genomgång av de olika verksamhetsplanerna märker man dock att skillnaderna är mycket små för att inte säga obefintliga. Visst är saker uttryckta på lite olika sätt och visst handlar Tjänstetandläkarnas verksamhetsplan mycket om traditionella frågor som löner och anställningsvillkor men det är ju knappast kontroversiellt. De frågorna berör helt enkelt bara anställda tandläkare. Men i övrigt är mycket slående likt. 

Jag rekommenderar alla att ta del av dessa dokument som lagts fram av respektive styrelser, omformulerats efter inhämtande av klokheter och påpekanden av delegater på respektive organisations årsmöten för att därefter ha fastlagts av dessa högsta beslutande organ.  Vi kan såklart inte blunda för att det finns en uppfattning om att det föreligger skilda intressen bland Tandläkarförbundets medlemmar. I allt väsentligt hänför sig dessa till den tid då etablerings- och priskontroll förelåg. Det är nu snart 20 år sedan dessa förödande omständigheter rådde och bör inte längre kunna användas som skäl för att motverka samverkan.

Tiden är nu mogen för att fokusera på likheter mellan olika förbundsmedlemmars intressen. Med ett fördjupat samarbete kommer vi att kunna uppträda mer effektivt och samfällt. Allt i tandläkarnas intresse. Det är mot denna bakgrund som jag accepterat att axla rollen som ordförande för Sveriges Tandläkarförbund och samtidigt ser att detta inte står i konflikt med ett fortsatt ordförandeskap för Tjänstetandläkarna. Tvärtom ser jag detta som en möjlighet att bättre företräda tandläkarnas intressen i en spännande tid när vi står inför nya utmaningar

 

Chaim Zlotnik
Ordföarnade Tjänstetandläkarna
December 2018

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82