Oförändrad trygghet viktigt i förändringstider

EFTER ETT KNAPPT KVARTAL med Covid -19/coronapandemin befinner vi oss i en situation som bäst kan förklaras som ganska stökig och besvärlig för många.

Frustration och ambivalens upplevs när brist på fakta och många obesvarade frågor blandas med oro. Till det kommer funderingarna på kort- och långsiktiga konsekvenser, för den egna och anhörigas hälsa, patienterna, anställningen och ekonomin på olika nivåer, för att nämna några aspekter i tillvaron.

Riktlinjer och strategier för att hantera den nuvarande situationen skiljer sig åt såväl regionalt som internationellt. Några arbetsgivare håller i varierande nivåer igång sina verksamheter, medan andra varslar, säger upp eller ansöker om korttidsarbete. Vi har hamnat i en tid av omställningar, där anpassning sker mycket snabbt allt eftersom kunskaper adderas och nya slutsatser dras. I det förväntas vi vara följsamma.

Trots en pressad och motsägelsefull tillvaro med konfliktfyllda och tillfälliga riktlinjer har våra lokalavdelningar på ett imponerande sätt lyckats samla sig för att vara betydelsefulla och viktiga samtals- och avtalsparter nu när det verkligen behövs.

SAMTIDIGT PÅGÅR DET REGULJÄRA arbetet. Som anställda vill vi gärna veta vad som gäller. Därför regleras tillvaron för de flesta av oss i kollektivavtal. Detta, tillsammans med den arbetsrättsliga lagstiftningen, ger oss den grundstabilitet och trygghet som många av oss eftersträvar när vi tar en anställning.

DET KÄNNS DÄRFÖR MÄRKLIGT att det i dessa tider argumenteras för förändringar i LAS (Lagen om anställningsskydd) med utgångspunkt i att nuvarande konstruktion är krånglig. Redan på planeringsstadiet upplever jag att ändringsförslaget inte riktigt ligger i linje med idén och syftet med att ha en lag som ska främja trygga och säkra anställningsförhållanden.

Nuvarande lagstiftning och genom åren framarbetad hantering och praxis fungerar. Visst, det finns förbättringspotential, men att driva fram gemensamma och förankrade ståndpunkter i frågan tar tid.

Som facklig organisation måste vi fortsätta att arbeta för att undvika en snabb och illa genomarbetad förändring.

MED DET VILL JAG PASSA PÅ att önska alla en riktigt härlig sommar. Kom ihåg att det är viktigt att koppla av, ha roligt samt att ta hand om varandra!

Chaim Zlotnik
Ordförande Tjänstetandläkarna
Juni 2020

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82