En månads uppsägningstid från årsskiftet

Från årsskiftet har du som är medlem en månads uppsägningstid om du av någon anledning skulle vilja avsluta medlemskapet i Tjänstetandläkarna och Tandläkarförbundet.

De medlemmar som har betalt sin medlemsavgift via faktura har kanske märkt att medlemsavgiften nu aviseras månadsvis istället för per kvartal. För medlemmar som är anslutna till autogiro dras avgiften som tidigare månadsvis.

I samband med att faktureringen läggs om har vi även infört en månads uppsägningstid på medlemskapet. Det innebär att den medlem som vill säga upp sitt medlemskap kommer att vara kvar som medlem resten av innevarande månad samt hela kommande månad. Avgiften för den sista månaden ska betalas och medlemmen har så klart kvar sitt fackliga skydd samt möjlighet att nyttja sina övriga förmåner under den perioden.

Uppsägningstiden innebär att medlemmar som t ex av misstag inte har betalt sin faktura innan förfallodatumet inte riskerar att få ett glapp i medlemskapet om det avslutats utan att medlemmen varit medveten om det. Ett glapp i medlemskapet påverkar bland annat möjligheten att få del av det fackliga stödet, inkomstförsäkringen och de förmånliga medlemsförsäkringarna.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82