Koll på notan med Tandpriskollen.se?

Prisjämförelsetjänsten Tandpriskollen.se lanseras i mitten av december. Patienter ska då kunna få bättre överblick över priserna på tandvård genom att jämföra snittpriser för olika behandlingar och enskilda åtgärder per mottagning.

Tanken är att på så sätt både öka konsumentinformationen och stärka patientens ställning och samtidigt konkurrensen inom tandvården.

En skillnad mot tidigare prisjämförelsetjänster för tandvård är att det inte längre är frivilligt att finnas med i tjänsten. Alla som är anslutna till Försäkringskassan och får statligt tandvårdsstöd förekommer i Tandpriskollen och det är priserna som vårdgivarna har rapporterat in till Försäkringskassan som priserna i tjänsten grundas på.

”När det gäller mer omfattande behandlingar så kan det även vara en ekonomisk fördel för patienten att jämföra priserna hos olika vårdgivare. Patienten kan få ett behandlingsalternativ som är mindre kostsamt än det tidigare, men det betyder också att patienten måste betala för en ny undersökning vilket måste räknas in i slutpriset,” säger Chaim Zlotnik, Tjänsteandläkarnas ordförande. Han fortsätter: ”När det gäller vanliga behandlingar eller mindre åtgärder ser jag ändå större vinning i att behålla kontinuiteten hos den behandlare som man brukar gå till. Din historik kan ha stor betydelse för hur väl behandlingen fungerar i längden.”

För tandläkarna kan detta innebära att mer tid behöver ägnas åt att förklara grunden till bedömningen och olika behandlingsalternativ för patienterna.

”Det är så många faktorer som spelar in, som exempelvis vilka eventuella tillstånd som kan komma att påverka behandlingen, prognosbedömning eller patientens önskemål. Kommunikationen med patienten kommer att spela en större roll och det är viktigt att patienten inte enbart väljer behandlingsalternativ efter pris,” säger Chaim.

Chaim ser också att det finns en ökad risk att det blir behandlarna som får stå till svars för vårdgivarens prissättning.

”Det kan vara svårt att behöva förklara varför mottagningens priser skiljer sig mot referenspriserna, speciellt när patienten kan ha en förutfattad mening om att tandvård är dyrt. Arbetsgivarna behöver förbereda personalen och erbjuda stöttning till sina anställda i det här.”

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82