I höst startar vi Chefsnätverket

Att vara chef är ett viktigt uppdrag. Som chef har man betydelse för många personer och det ställs därför många krav på chefen. Men hur är egentligen chefens egen arbetssituation?

Det finns många utmaningar i dagens chefskap och därför står Tjänstetandläkarna nu i startgroparna för att starta ett digitalt chefsnätverk och en första träff är planerad att äga rum under hösten.

Tanken är att det ska kunna vara enkelt att delta på dessa träffar. Det kommer därför att vara korta möten på cirka 45 minuter, tre till fyra gånger per år.

Fokus kommer att ligga på chefernas egen arbetssituation och här kommer att behandlas både anställningsvillkor för chefer liksom chefernas arbetsmiljö. Det finns mycket att diskutera kring detta utifrån de olika villkor och möjligheter som erbjuds hos den egna arbetsgivaren.

Nätverket vänder sig till både privat- och offentliganställda medlemmar som är chefer.

En viktig utgångspunkt i planeringen är också att lyssna in vad chefsmedlemmarna själva vill få belyst. Tips och förslag emottages tacksamt så maila gärna sådana till susanna@tjanstetandlakarna.se 

Håll ögonen öppna för mer information kring detta. Om du är chef och inte redan meddelat Tjänstetandläkarna det så är det dags att göra det nu på medlemsservice@tjanstetandlakarna.se.

På samma adress kan du även meddela din mejladress om du är osäker på om vi har en aktuell mejladress till dig. Det är viktigt att vi har korrekt mailadress registrerad då allt kommer att ske digitalt.

Chefsmedlemmar erhåller även tidningen Chef. Läs mer om det på hemsidan här.