Ledare - Det måste få kosta också

VI KAN KONSTATERA att tandvården har stora utmaningar med personalförsörjningen. Därom är de flesta överens. När det kommer till åtgärder råder det stora skillnader. Medan några satsar på rekrytering från utlandet, erbjuder andra kreativa anställningsvillkor. Vissa verkar ge upp och lägger ner kliniker på svårbemannade orter för att upprätthålla verksamhet i andra områden.

Gemensamt för det vi ser är att åtgärderna ofta är av ad hoc karaktär vilket ibland kan vara nödvändigt. Det kan vara lättare att hantera komplexa system genom att se till de mindre beståndsdelarna och lösa dem bit för bit. En konsekvens av att ta i olika utmaningar utan att sätta in frågorna i en helhet blir gärna ett mindre lyckat slutresultat.

Ett exempel på detta är att tandvården verkar ha fått två sorters arbetstid. En som brukar kallas klinisk tid och en som brukar kallas administrativ tid. Det finns väl ingen riktig definition på vad som är det ena eller det andra och ibland benämns de med andra ord. Så har det varit i tandvården länge och ska kanske så vara också.

Den tydligaste skillnaden är att den ena tiden debiteras och genererar en intäkt. Den andra tiden är resten.

Problemet är dock att det råder en obalans mellan de två tiderna. På senare år är upplevelsen att balanspunkten har förskjutits så att intresset för den inkomstbringande tiden ökat på bekostnad av den administrativa tiden. Vi ser till exempel att i olika arbetstidssystem uttrycks den debiterbara tiden som ”helig”.

Vi tandläkare ställer vår tid och kunskap till arbetsgivarens förfogande. Den vill vi ha betalt för oavsett vad tiden kallas.

Det är dags att den administrativa tiden värderas högre. Många av de uppgifter som ligger där är lagstadgade och väsentliga från ett patientsäkerhetsperspektiv. Här finns även kvalitetsvinster att hämta, både för vårdgivaren och för den enskilda behandlaren.

I realiteten faller det på oss som utför tandvården att varje dag kämpa för att vi får den tid vi behöver för det administrativa arbetet och i det sammanhanget peka på de vinster som ligger i att vara seriös i de delarna också. Att bedriva tandvård handlar inte bara om intäkter – det måste få kosta också för att få en livskraftig och hållbar verksamhet.

Chaim Zlotnik