LAS-utredningen leder till oro

Den 1 juni presenterade regeringens utredare av LAS (Lagen om anställningsskydd) förslag på flera ändringar i lagen. Förslaget har kritiserats mycket hårt och samstämmigt från fackligt håll.

Även Tjänstetandläkarna delar denna kritik och ser med stor oro på flera av de lagda förslagen som vi anser innebär en försämring av anställningsskyddet och att skyddet mot godtycke vid uppsägningar inte heller kan upprätthållas.

Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik hoppas på att arbetsmarknadens parter själva ska komma fram till lösningar så att lagen inte behöver ändras.

- Det här förslaget anser jag vara helt oacceptabelt då det innebär en sämre anställningstrygghet för våra medlemmar. Det är en stor obalans i förslagen till arbetsgivarens fördel. Som facklig organisation ser vi naturligtvis vikten av att arbetsgivare har bra förutsättningar att bedriva sina verksamheter eftersom det ger våra medlemmar arbete men det här är ett förslag som känns helt otidsenligt och som vi inte kan få någon samsyn kring.

 

För mer information kontakta

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83