Ny lag om meddelarskydd

Mellan de centrala parterna har det nu slutits ett nytt centralt samverkansavtal. Det är vårt nuvarande samverkansavtal FAS-05 (Förnyelse-arbetsmiljö-samverkan) som trädde i kraft den 1 april 2005 som den 1 november 2017 ersätts med ”Avtal om samverkan och arbetsmiljö”. I detta avtal vill man tydliggöra kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö. Även strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå. Avtalet gäller inom den landstings- och kommunala sektorn.

Här hittar du avtalet: https://skl.se/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkan.154.html 

För mer information kontakta

 

 

 

 


Susanna Magnusson
ombudsman,
Tel: 08-54 51 59 84