Gränsen passerad när politiker hotar facket

21 fackförbund skriver under debattartikel: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt.
Vår uppgift som fackliga företrädare är alltid att lyfta fram medlemmarnas intressen och att stå upp för de fackliga värdena. Gränsen passeras när politiska företrädare – som i Hörby – går ut och angriper fackliga företrädare som protesterat mot dåliga villkor i kommunen.

Läs mer.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82