Nya färdigheter hos lokalombuden efter facklig grundkurs

En av de allra viktigaste delarna i Tjänstetandläkarnas verksamhet är våra lokalavdelningar och det arbete de förtroendevalda bedriver där. Det är ett omfattande arbete som spänner över många viktiga områden såsom till exempel lön, arbetsmiljö, ledarskap och kompetensutveckling. En annan viktig del är att hjälpa enskilda medlemmar som av olika anledningar har hamnat i besvärliga situationer.

Som ny förtroendevald är det ofta en delvis ny värld som öppnar sig med många nya begrepp. Helt plötsligt pratas det om samverkansmöten, MBL-förhandlingar, skyddsronder, rehabiliteringsplaner och löneöverläggningar. Övning ger visserligen färdighet men det är ändock viktigt att regelbundet utbilda Tjänstetandläkarnas företrädare.

I augusti träffades därför ett antal nyvalda glada entusiaster i Jönköping för att låta sig utbildas inom arbetsrättens område under tre intensiva dagar. Det finns mycket att lära sig. Vad styr anställningen och vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivare respektive arbetstagare? Vilka lagar och regler finns det och vad innebär de? Vad styrs av lagar och vad styrs av avtal?

Att kunna vara med och påverka så att arbetssituationen både avseende löne- och anställningsvillkor liksom arbetsmiljö blir så bra som möjligt för medlemmarna är ett ständigt pågående arbete. Att träffas från olika avdelningar och diskutera kring olika aktuella frågeställningar och hantering av olika situationer ger ett extra mervärde till dessa utbildningar.

Du som är medlem och känner att du gärna vill vara med och påverka och kanske ta steget från ordinarie medlem till något fackligt uppdrag får gärna höra av dig. Tag kontakt med någon i din lokalavdelning för närmare information om det lokalfackliga arbetet.


Fr. v.: Olivia Dahl, TT Jönköping, Anita Mortensson, TT Östergötland, Waleed Khalil, TT Östergötland, Mats Olson, TT:s kansli, Håkan Dimenäs, TT VG öst, Andreas Nordqvist, TT Värmland, Bita Najafi, TT Jönköping, Susanna Magnusson, TT:s kansli, Erik Nordin, TT Jönköping, Julia Hjortsfeldt, TT Värmland, Jörgen Gustafsson, TT Kronoberg, Dritan Kantozi, TT Värmland och Erik Frilund, TT Jönköping. Saknas på bilden gör Sandip Vekariya, TT Jönköping.

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82