Färre tandvårdsbesök under 2020

Försäkringskassan har nu sammanställt coronas påverkan på det statliga tandvårdsstödet under större delen av 2020.

Jämfört med 2019 har antalet besök och därmed även intäkterna minskat rejält. Under 2020 var det 1,6 miljoner färre besök än året dessförinnan vilket motsvarar 17 %.

Inte helt oväntat är det till övervägande del i gruppen över 70 år som minskningen har varit mest markant. Där har antalet besök minskat med 650 000 vilket motsvarar 27 %. För gruppen under 70 år har antal besök minskat med 930 000 besök vilket motsvarar en minskning på 13 %.

Detta har sammantaget inneburit en minskning av vårdgivarintäkterna med 2 miljarder kronor vilket motsvarar 11 % av intäkterna. En nästan lika stor procentuell minskning har det också varit av tandvårdsstödet som har minskat med 680 miljoner kronor vilket motsvarar 10 % av stödet.

- De här siffrorna är inte på något sätt förvånande, säger Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik. Det är glädjande att vi ändock har lyckats bedriva så mycket tandvård trots pandemin och alla inskränkningar det inneburit i den reguljära verksamheten. Alla olika anpassningar som valts för att åstadkomma exempelvis minskad smittspridning hos patienterna har inneburit många förändringar och en stor belastning hos personalen. Tandvården har trots det kunnat arbeta på ett fantastiskt bra sätt. Den framtida uppgiften består nu i att ta itu med den uppskjutna vården och i förekommande fall säkerställa en sund ekonomi. Här är det viktigt att de statliga stödinsatserna sätts in där de gör som bäst nytta. Det är också angeläget för framtiden i en situation som denna att man kommer ihåg att prioritera en god arbetsmiljö, säger Chaim Zlotnik.