Utredningen om jämlik tandhälsa utvidgas

Tillägget i Tandvårdsutredningen innebär att alternativa modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd utreds och ett förslag för detta ska tas fram till den 1 mars 2021.

Under den tidigare utredningens gång har det framkommit att samtidigt som tandhälsan förbättras på befolkningsnivå så kvarstår fortfarande skillnader i både tandhälsa och besöksfrekvens inom tandvården mellan olika socioekonomiska grupper.

- Ekonomin har större betydelse för besök inom tandvård än ordinarie hälso- och sjukvård och den som väntar länge med att söka tandvård trots besvär kan få större akuta besvär vilket också blir mer kostsamt att behandla, berättar Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik.

- Det här ligger i linje med det vi ser i vårt yrke, att sänka de ekonomiska trösklarna skulle hjälpa till att förbättra tandhälsa inom en grupp som kanske mest behöver det, säger Chaim Zlotnik.

Utformningen av högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system i syfte att stärka skyddet mot höga tandvårdskostnader, gynna en regelbunden och förebyggande tandvård och uppnå en mer jämlik tandhälsa och ett mer resurseffektivt tandvårdssystem.

- Tjänstetandläkarna välkomnar översynen, men man ska komma ihåg att dagens system också fungerar väl i många avseenden. Det är till exempel viktigt att värna om rätten till fri prissättning och fri etableringsrätt för att uppnå kostnadstäckning inom tandvården, säger Chaim Zlotnik.

För mer information kontakta

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84