Vasst och Säkert  - jobba proffsigt med vassa instrument

Vasst och Säkert är ett nytt verktyg från Suntarbetsliv som ger kunskap och stöd i hur
man jobbar proffsigt med vassa instrument.

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Ett stick kan räcka för att bli blodsmittad med t ex hepatit B, C eller Hiv. Skadorna leder till kostnader för arbetsgivaren och innebär också oro för de drabbade. För att skadorna ska minska, krävs insatser på olika nivåer inom vården.

Som anställd kan du oftast inte veta om en patient bär på någon farlig smitta. Därför gäller det att ha ett säkert sätt att arbeta med sprutor och kanyler vid alla patientkontakter.

Direktivet EU-direktivet 2010/32/EU ställer högre krav på att arbetsgivaren ska förebygga stick- och skärskador. I Vasst och säkert finns allt som behövs för att komma igång som t.ex. handledarmaterial och tydliga instruktionsfilmer. 

Testa hur ni jobbar idag med checklistan för stick- och skärsäkert arbete i nya verktyget ”Vasst och säkert” från Suntarbetsliv.

Vad är Suntarbetsliv?
Tjänstetandläkarna står bakom Suntarbetsliv tillsammans med arbetsmarknadens övriga parter inom kommun- och landstingssektorn. Suntarbetsliv ger inspiration och verktyg i arbetet för friska arbetsplatser. Du får exempel på hur andra arbetar, konkreta metoder för att sätta igång direkt och det senaste inom forskningen. Var vill du börja?

För mer information kontakta

 

 

 

 

 

 

Eva Dovresjö
Tel: 08-54 51 59 82