Lönestatistik

Lönestatistiken är ett viktigt hjälpmedel vid lönesamtalet eller vid diskussionen om lönesättningen när du söker en ny tjänst. Den är också viktig för våra samtal med t ex Försäkringskassan när det gäller ersättningsnivåer.  

Varje år sammanställer vi lönestatistiken utifrån det aktuella löneläget i oktober samma år. Statistiken är baserad på uppgifter om individuella löner som rapporterats in från våra lokalavdelningar och från uppgifter som föreningens medlemmar själva rapporterat in via vår löneenkät.

Lönestatstiken är en vägledning till hur din lön ska se ut. Lönenivåerna påverkas ständigt av vakanser, nyrekryteringar, rekryteringstillägg, glesortstillägg, resetillägg etc. För att få aktuell lönestatistik som är kompletterad med lokala faktorer inom ditt verksamhetsområde kan du som är medlem kontakta din lokalavdelning. Med tanke på hur arbetsmarknaden hela tiden ändras skapas det nya förutsättningar för löneutveckling. Genom att använda statstiken får du en överblick av löneläget och tillsammans med information från våra lokala förtroendemän kan du uppdatera dig om det aktuella löneläget inom respektive område.

Statistiken presenteras i decembernumret av vår medlemsskrift TTkanalen

För mer information kontakta:

 

 

 
 
Susanna Magnusson
Tel: 08-54 51 59 84

  

 

 

Anna Cestar
Tel: 08-54 51 59 83