Gruppförsäkringar - Sak- och personförsäkringar

Tjänstetandläkarna har avtal med Folksam om gruppförsäkringar, vilket innebär att våra medlemmar kan teckna försäkringar till förmånliga premier och villkor. Vissa försäkringar kan du prova på gratis i tre månader – andra kan du själv köpa till med ett extra förmånligt medlemspris. Våra avtal gäller bland annat liv-, sjuk-, sjukvård- och olycksfallsförsäkring men även barnförsäkring, hemförsäkring samt student- och seniorförsäkringar.

Läs mer de olika erbjudandena på Folksams hemsida

För mer information kontakta:

För frågor om försäkringarna, som priser och villkor

Kontakta Folksam på tel
0771-950 950.

  
Du kan också läsa mer på 
Folksams hemsida
 
För övriga frågor kontakta kansliet
Tel: 08-54 51 59 80
E-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se

Läs mer om erbjudandet:

För dig som är ordinarie medlem:

 

 

För dig som är studerandemedlem: