Gruppförsäkringar - Sak- och personförsäkringar

 
Tjänstetandläkarna har avtal med Folksam om gruppförsäkringar, vilket innebär att våra medlemmar kan teckna försäkringar till förmånliga premier och villkor. 

Vissa försäkringar kan du prova på gratis i tre månader – andra kan du själv köpa till med ett extra förmånligt medlemspris.

Våra avtal gäller bland annat liv-, sjuk-, sjukvård- och olycksfallsförsäkring men även barnförsäkring, hemförsäkring samt student- och seniorförsäkringar.

Läs mer de olika erbjudandena på 
Folksams hemsida

För mer information kontakta:

För frågor om försäkringarna, som priser och villkor

Kontakta Folksam på tel
0771-950 950.

  
Du kan också läsa mer på 
Folksams hemsida
 
För övriga frågor kontakta kansliet
Tel: 08-54 51 59 80
E-post: kansliet@tjanstetandlakarna.se

Extra katastrofskydd

Katastrofskyddet i Folksams hemsförsäkring omfattar summor upp till 10 000 kronor för skäliga och nödvändiga utgifter som flygbiljetter. Katastrofersättningen gäller per person i hushållet som är skriven på samma adress.

 

För mer information, vänligen läs här:

https://www.folksam.se/kundservice/nyheter/coronaviruset?utm_source=folksam_kunder&utm_medium=organic&utm_campaign=facklig&utm_content_group=&utm_content_placement=&utm_content=corona_facklig_2020-03-18&utm_term=medlem_corona