Kontaktuppgifter till kansliet

Telefonväxel: 08-54 51 59 80
Fax: 08-660 34 34
Adress: Bredgränd 5, 111 30 Stockholm

Kansliet verkställer de politiska beslut som fattas av den centrala styrelsen och lokalavdelningsstyrelserna. Vi biträder avdelningarna med upplysningar, tolkningar och rådgivning i frågor inom föreningens verksamhet. Kansliet har också ansvar för medlemsregistret och övriga administrativa uppgifter.