Välkommen till Blekinge TT-avdelning

TT-avdelningen i Blekinge är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelsen

Ordförande

Alexandra Ioannidis Olsson
alexandra.ioannidis@ltblekinge.se

Ledamöter

Maria Kjellberg 
maria.kjellberg@ltblekinge.se

Kerstin Nilsson
kerstin-b.nilsson@ltblekinge.se

Anna Temecka
anna.temecka@ltblekinge.se

Baraa Hudji
baraa.hudji@ltblekinge.se

Kontakt

Alexandra Ioannidis

Tel: 0454-73 27 31

alexandra.ioannidis@ltblekinge.se