Välkommen till Gävleborgs TT-avdelning

 

Vi är en lokal avdelning av TT-föreningen som arbetar självständigt med lokala fackliga frågor. Vi försöker arbeta med viktiga frågor så som lön, arbetsmiljö och pension tillsammans. Avdelningsmötena hålls regelbundet och val av styrelse sker på årsmötet, då diskuteras även kommande arbetsstrategier.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 
Styrelsen

 
Ordförande

Ashraf Qatanani
ashraf.qatanani@regiongavleborg.se

Ledamöter

Py Bengtsson

Ida Bergman

Camilla Hedlund

Ewa Kulig

Jonas Rönnberger

Christin Winter

Kontakt

 

Kontakt:

Ashraf Qatanani

ashraf.qatanani@regiongavleborg.se