Välkommen till Gävleborgs TT-avdelning

 

Vi är en lokal avdelning av TT-föreningen som arbetar självständigt med lokala fackliga frågor. Vi försöker arbeta med viktiga frågor så som lön, arbetsmiljö och pension tillsammans. Avdelningsmötena hålls regelbundet och val av styrelse sker på årsmötet, då diskuteras även kommande arbetsstrategier.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

 

Kontakt:

Clara Stålnacke

Tel: 072-205 7827

clara.stalnacke@regiongavleborg.se