Välkommen till Kalmar TT-avdelning

TT-avdelningen i Kalmar är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 

Styrelse


Ordförande

Javier Vidana
javiervidana@hotmail.com

Ledamöter

Erik Nodin
erik.nodin@ltkalmar.se

Hayat Hilda Kalcidou
hayat.hilda.kalcidou@ltkalmar.se

Igor Kraszewski
igor.kraszewski@ltkalmar.se

Heydar Shama
heydar.shama@gmail.com

 

Kontakt

Javier Vidana

Tel: 073-7850796

javier.vidana@ltkalmar.se