Välkommen till Norrbottens TT-avdelning

TT-avdelningen i Norrbotten är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Temadag ht-17

Vad gör egentligen facket för mig!?

Varmt välkommen till en heldag på temat om vad det fackliga stödet innebär för dig. Andra intressanta punkter i programmet är vad som pågår i det fackliga arbetet just nu samt divisionschef Tomas Josefssons framtidsföredrag om tandläkarens arbetsroll i Region Norrbotten om 3/10/15 år.
Slutet av dagen ägnas åt NTT:s och NTF:s årsmöte och då har du som är medlem möjlighet att påverka vilka frågor vi ska driva det kommande året.

Ta del av programmet här.
Kallelse årsmöte

Temadagen arrangeras av NTT i sammarbete med Tjänstetandläkarnas kansli. 

Av arbetsgivaren har du rätt att erhålla 4,0 timmars ledighet för facklig information, förutsatt att du deltar hela dagen. Ansökan om ledighet gör du till er enhetschef.

I samband med konferensen bjuder NTT på lunch och fika. dagen avslutas med gemensam middag till subventionerat pris. 

Kontakt