Välkommen till Norrbottens TT-avdelning

TT-avdelningen i Norrbotten är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Här finner du en länk till vårens medlemsbrev:

Medlemsbrev

 

Styrelsen


Ordförande

Anna Kejonen
anna.kejonen@norrbotten.se

Vice Ordförande  

Åsa Gunnars
asa.gunnars@norrbotten.se

Kassör

Ana Melo
ana.alves-melo@norrbotten.se

Ledamot/ Huvudskyddsombud

Ulf Ek
ulf.ek@norrbotten.se

Ledamot
Jane Stenberg Bonnevier
jane.stenberg-bonnevier@norrbotten.se 

Sekreterare

Ida Nilsson
ida.nilsson@norrbotten.se

Kontakt

Anna Kejonen

anna.kejonen@norrbotten.se

Tel: 0920-284554
Mobil: 070-3032282