Välkommen till Örebro TT-avdelning

TT-avdelningen i Örebro är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Caroline Arvidsson

Tel: 019-602 41 41

caroline.arvidsson2@regionorebrolan.se

Om våra möten

Styrelsemöten hålls inför förvaltningsråden.

 

Förvaltningsrådens protokoll läggs ut på Folktandvårdens hemsida.

 

Har ni något ni vill att ska tas upp, eller några frågor kontakta oss gärna!