Välkommen till Skånes TT-avdelning

 

AKTUELLT

 

Fördelning av fackliga arbetsuppgifter TT Skåne

Amna 
Introduktion för nyanställda inom FTV Skåne 
Introduktion för studenterna på Malmö Högskola 
Central samverkan 
Medlemsärenden
Telefon

Anneli 
Löneförhandlingar 
Lönekonferens 

Lars 
Central samverkan
Intervjuer
Medlemsärenden
Telefon

Sanja
Löneförhandlingar 

Helena
Klubbmästare

Amar
Klubbmästare

                     

Stadgar

Du hittar dem i rutan med intressanta dokument till höger på den här sidan.

Kontakt

 
TT-Skåne

Tillgänglig från 08.00-16.00 mån-fre

Telefonnummer: 076 887 09 75

TT@folktandvardenskane.se 

Dokument

Stadgar TT-Skåne
Antagna 20141125