Välkommen till Skånes TT-avdelning

TT-avdelningen i Skåne är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen 2018


Vice ordförande

Amna Enström
Distriktstandläkare i Helsingborg
Tel: 042-4067020
amna.enstrom@folktandvardenskane.se

Kassör och huvudskyddsombud

Lars Hagerström
Distriktstandläkare i Vellinge
Tel: 040-6230680
Tel: 0721-998214
lars.hagerstrom@folktandvardenskane.se

Sekreterare

Anneli Olsson Lundgren
Sjukhustandläkare i Helsingborg
Tel: 042-4067542
anneli.olssonlundgren@folktandvardenskane.se

Ledamöter

Sanja Coric
Övertandläkare Pedodonti i Kristianstad
Tel: 044-3093670
sanja.coric@folktandvardenskane.se

Helena Tengvall
Distrikttandläkare i Malmö
Tel: 040-6230280
helena.tengvall@folktandvardenskane.se

Amar Tamim
Distrikttandläkare Malmö
Tel: 040-6320540
amar.tamim@folktandvardenskane.se

Valberedningen

Sofia Öhrn
Allmän tandläkare, Folktandvården Lorensborg

Erik Markman
Allmän tandläkare, Folktandvården Svedala

Kontakt

 
TT-Skåne

Tillgänglig från 08.00-16.00 mån-fre
Telefonnummer: 076 887 09 75
TT@folktandvardenskane.se 

 
Kontaktperson:

Enström Amna 
Tel: 042-4067020
Amna.Enstrom@folktandvardenskane.se

Dokument

Aktuellt

Allmänna möten och styrelsemöten 2018

Hösten allmäna möte kommer att äga rum på Leendecentralen i Lund.

Vi bjuder på mat och dryck.

Tid och datum kommer.

Välkomna!

 

Styrelsemöten ht 2018

21 augusti

17 september

16 oktober

20 november

18 december