Välkommen till Skånes TT-avdelning

 

AKTUELLT

Fördelning av fackliga arbetsuppgifter TT Skåne

Andrea
Medlemsfrågor och funderingar hänvisas till Andrea

Amna 
Introduktion för nyanställda inom FTV Skåne 
Introduktion för studenterna på Malmö Högskola 
Central samverkan 

Anneli 
Löneförhandlingar 
Lönekonferens 

Lars 
Central samverkan
Intervjuer 

Sanja
Löneförhandlingar 

Amna, Anneli, Lars, Sanja: Telefon, medlemsärenden

 

Ordförande i TT-Skåne slutar:

Den 31 maj 2017 slutar Andrea Gerner sitt uppdrag som ordförande för tjänstetandläkarna Skåne. Ny ordförande tillträder inte direkt, så styrelsen kommer att dela upp de fackliga åtagandena sinsemellan. Man når oss på sedvanliga fackliga telefonnumret 076-887 09 75. Det går fortfarande bra att maila Andrea om man har fackliga frågor.

Med vänlig hälsning, Styrelsen.           

                     

Stadgar

Du hittar dem i rutan med intressanta dokument till höger på den här sidan.

Kontakt

 

TT-Skåne

076 887 09 75

TT@skane.se

Dokument

Stadgar TT-Skåne
Antagna 20141125