Välkommen till Uppsvenska TT-avdelningen

Uppsvenska TjänsteTandläkarFöreningen (UTTF) är lokalavdelning till STF/TT i Landstinget i Uppsala Län (LUL). Avdelningen är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Styrelsen


Ordförande

Isabel Brundin
isabel.brundin@regionuppsala.se

Kassör

Gülistan Akkurt
gulistan.akkurt@regionuppsala.se

Sekreterare

Susanna Segerström
susanna.segerström@regionuppsala.se

Ledamöter 

Amela Trbakovic
atrbakovic@gmail.com

Benjamin Sandelin
benjamin.sandelin@regionuppsala.se

Kontakt

Ordförande

Isabel Brundin

Tel: 018-611 63 30
Mob: 070-508 13 10

isabel.brundin@regionuppsala.se

Kalendarium 2017

Årsmöte UTTF         

Inbjudan

 

  -

 

Kontaktombudsutbildning 

Inbjudan

19 oktober

  

 

Öppet styrelsemöte 

Inbjudan

21 november

  kl 15:30 - 17:00


Löneförhandlingsmöten 

24 mars 

 

9 april

 

17 april

 

 

Styrelsemöten UTTF


25 januari        

kl 13:00 - 17:00

29 februari      

kl 08:30 - 17:00

4 april            

kl 08:30 - 17:00

9 maj              

kl 12:30 - 17:00

13 juni              

kl 12:30 - 17:00

21 augusti
28 augusti     

kl 14:45 - 17:00

26 september       

kl 12:30 - 17:00

24 oktober        

kl 12:30 - 17:00 

21 november     

kl 12:30 - 17:00 

12 december     

kl 08:30 - 12:30 


Samverkan Folktandvården


30 augusti

kl 09:00 - 12:00

28 september

kl 09:00 - 12:00

26 oktober

kl 09:00 - 12:00

23 november

kl 09:00 - 12:00

14 december

kl 09:00 - 12:00

 

 

26 januari

kl 14:00 - 17:00

22 februari

kl 09:00 - 12:00

22 mars

kl 14:00 - 17:00

26 april

kl 09:00 - 12:00

24 maj

kl 09:00 - 12:00

14 juni

kl 09:00 - 12:00