Välkommen till Västerbottens TT-avdelning

TT-avdelningen i Västerbotten är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Västerbottens Tjänstetandläkareförening styrelse 2017

 
Maria André
Ordförande

Marianne Lindberg
Vice ordförande

Adéle Jerner
Kassör

Ali Kassem
Sekreterare

Monica Uusitalo
Ledamot

Håkan Lindberg
Ledamot

Kontakt

Maria André

E-post: maria.andre@vll.se  

Mobil: 076-138 41 35

Vid inget svar, skicka sms om du önskar bli uppringd.