Välkommen till Västerbottens TT-avdelning

TT-avdelningen i Västerbotten är en av Tjänstetandläkarnas 23 lokala avdelningar. Varje region har en lokalavdelning med egen styrelse. Det betyder att vi finns i din närhet och att det är lätt att nå oss om du behöver stöd eller hjälp i de fackliga vardagsfrågorna. Det innebär också att vi har kunskap om hur det ser ut på arbetsplatserna i just ditt område. Vi tror att ett samspel mellan den centrala organisationen och de lokala avdelningarna är nödvändigt för att medlemmarnas intressen ska kunna tas tillvara på bästa sätt.

Har du några frågor, funderingar eller är i behov av hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Västerbottens Tjänstetandläkareförening styrelse 

 
Emma Danvind 
Ordförande

Marianne Lindberg
Vice ordförande

Adéle Jerner
Kassör

Jesper Elenius
Ledamot

Martin Ågren 
Ledamot

Magnus Wiklund 
Ledamot

Kontakt

Emma Danvind
E-post: emma.danvind@regionvasterbotten.se
Mobilnr: 0703277760 

 

Vid inget svar, skicka ett sms om du önskar bli uppringd.