Avgifter 2019

Föreningens medlemsavgifter består av en central del och en lokal del. Den centrala delen är i princip lika för alla medlemmar och är fastslagen till 5 280 kr per år.

Lokalavdelningsavgiften bestäms av varje avdelning för sig och kan därför variera. Medlemsavgiften inkluderar samtliga avgifter, dvs medlemskap i Sveriges Tandläkarförbund, Tjänstetandläkarna, lokalavdelning och Saco samt prenumeration på Tandläkartidningen och övriga medlemsförmåner.

Medlemsavgiften betalas månadsvis via autogiro, e-faktura eller faktura.

TT-avdelning

Central avgift
per månad  

Lokal avgift
per månad

Avgift per månad

Blekinges tjänstetandläkaravdelning 440 kr 20 kr 460 kr
Dalarnas tjänstetandläkaravdelning  440 kr 15 kr 455 kr
Gotlands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 15 kr 455 kr
Gävleborgs tjänstetandläkaravdelning 440 kr 8 kr 448 kr
Hallands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 21 kr 461 kr
Jämtlands läns tjänstetandläkaravdelning 440 kr 20 kr 460 kr
Jönköpings läns tjänstetandläkaravdelning 440 kr 24 kr 464 kr
Kalmar läns tjänstetandläkaravdelning 440 kr 15 kr 455 kr
Kronobergs läns tjänstetandläkaravdelning 440 kr 20 kr 460 kr
Mellersta Norrlands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 20 kr 460 kr
Norrbottens tjänstetandläkaravdelning 440 kr 26 kr 466 kr
Skånes tjänstetandläkaravdelning 440 kr 25 kr 465 kr
Stockholms tjänstetandläkaravdelning 440 kr 10 kr 450 kr
Sörmlands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 15 kr 455 kr
Uppsvenska tjänstetandläkaravdelningen 440 kr 17 kr 457 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Söder
440 kr 10 kr 450 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Väster
440 kr 20 kr 460 kr
Tjänstetandläkaravdelningen
VG Öster
440 kr 20 kr 460 kr
Värmlands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 15 kr 455 kr
Västerbottens tjänstetandläkaravdelning 440 kr 25 kr 465 kr
Tjänstetandläkaravdelningen i Västmanland 440 kr 14 kr 454 kr
Örebro läns tjänstetandläkaravdelning 440 kr 8 kr 448 kr
Östergötlands tjänstetandläkaravdelning 440 kr 8 kr 448 kr

För mer information:

Tel: 08-54 51 59 88

E-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se