Så här blir du medlem

Om du inte redan är medlem i Tjänstetandläkarföreningen kan du skicka in din ansökan direkt från datorn. Fyll i formuläret nedan och klicka på "ansök om medlemskap". Du blir medlem from det datum din ansökan har inkommit till föreningen och du uppfyller kraven för medlemskap. Uppsägningstiden är en månad.

Du kan läsa mer om vad medlemskapet innebär här.

Har du övriga frågor om medlemskapet i Tjänstetandläkarna är du välkommen att kontakta oss på tel 08-54 51 59 88.

 

Personuppgifter

Förnamn:
Efternamn:
Personummer:
(ÅÅMMDDXXXX)
Adress:
 
Postnummer:
Skrivs utan mellanrum (XXXXX)
Postort:
E-post:
Telefon bostad:
Mobil:
   

Uppgifter om utbildning

Tandläkarexamen (ort, termin, år):
Legitimation (år, månad, dag):
   
Specialitet:
Tidpunkt:
   

Uppgifter om anställning

Befattning:
Klinik (elller motsvarande):
Adress:
Postnummer:
Skrivs utan mellanrum (XXXXX)
Postort:
Telefon arbete:
Huvudarbetsgivare:
 

 
   

Information om Tjänstetandläkarnas behandling av personuppgifter

Tjänstetandläkarföreningen är ansvarig för behandling av personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap och vid senare ändringsanmälningar. Informationen används för att kunna ta tillvara dina intressen i fråga om anställningsvillkor och arbetsrätt samt att fullgöra de övriga åtaganden som åvilar föreningen gentemot dig som medlem. För samma ändamål kan uppgifter också komma att lämnas till annan för behandling, t ex Sveriges Tandläkarförbund, Saco, AEA och Folksam. När lagstadgad skyldighet föreligger kan uppgifter dessutom komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet.
 
 


Skulle du av någon anledning inte kunna fylla i formuläret här ovan finns ansökningsblanketten även att ladda ned som pdf. Klicka på länken nedan och fyll i, skriv ut, skriv under och skicka in till oss. Adressen finns i nedre kanten på blanketten.

Blankett för inträdesansökan

Du kan också beställa hem ansökningsblanketten, via e-post: medlemsservice@tjanstetandlakarna.se,
via telefon: 
08-54 51 59 88,
eller via brev:

Tjänstetandläkarna
Bredgränd 5
111 30 Stockholm