Om Tjänstetandläkarna

Tjänstetandläkarna är organisationen för alla anställda tandläkare. Alla tandläkare med svensk tandläkarlegitimation kan bli medlemmar i föreningen. Majoriteten av våra medlemmar är idag verksamma inom folktandvården, men vi har ett växande antal medlemmar som är anställda i privata tandvårdsföretag. Vi har även medlemmar i andra verksamheter, som myndigheter eller läkemedelsindustrin. Oavsett var våra medlemmar är anställda är det anställningen i sig som är den gemensamma nämnaren, förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivaren är grunden för föreningens arbete.

Föreningen spelar en viktig roll i det påverkansarbete som bedrivs gentemot myndigheter, politiker, företagarorganisationer, patientorganisationer m fl, som vill utveckla tandvården. Ofta föreslås nya lösningar utifrån den drivande organisationens perspektiv. Vi verkar för att förmedla behandlarnas, dvs tandläkarnas, aspekter på förändringar som kan ha stor betydelse för yrkesutövningen.

Tjänstetandläkarna samverkar med olika aktörer. En betydande del av medlemsintressena tillgodoses genom samverkan inom Sveriges Tandläkarförbund, den odontologiska professionens organisation. I förhandlingsfrågor finns ett samarbete med AkademikerAlliansen  samt Saco-S. Föreningen är frikopplad från a-kassan, men vi rekommenderar alla medlemmar som är intresserade av medlemskap att ansluta sig till Akademikernas A-kassa.

Föreningens uppdrag

Vi företräder våra medlemmar i:

• frågor som rör tandvården
• avtals- och förhandlingsfrågor
• frågor som rör förhållandet mellan medlem och arbetsgivare

Vårt arbete bedrivs av lokalavdelningar, styrelse och kansli. Den gemensamma grunden för verksamheten ligger i den verksamhetsplan som fastställs vid det årliga föreningsmötet.

Tjänstetandläkarnas folderframsida


Läs mer i vår folder om vad medlemskapet innebär.
Klicka på bilden för att öppna filen.

Du kan också beställa foldern på
medlemsservice@tjanstetandlakarna.se

Vi som är Tjänstetandläkarna:

Ca 3800 verksamma medlemmar, varav ca

  • 76 % allmäntandläkare
  • 17 % specialister
  • 7 % klinikchefer
  • 11 % privatanställda
  • 4 % förtroendevalda
  • 4 % nylegitimerade

Ungefär var femtonde medlem är chef 
 
7,5 av tio medlemmar är allmäntandläkare 
 
Det går nästan 5 allmäntandläkare på en specialist
 
Utöver de verksamma tandläkarna är ca 450 pensionärer anslutna till föreningen

Tjänstetandläkarna har en central styrelse och samlar 23 lokalavdelningar indelade efter landets regioner.

Styrdokument

De principer som vi driver den fackliga verksamheten efter hittar du i Tjänstetandläkarföreningens stadgar.

Du kan läsa mer om vårt arbete i föreningens verksamhetsplan för 2021.